MODALITAȚI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE PRIN GOOGLE CLASSROOM

LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA- NIVEL LICEAL PROF. DR. MIHAELA MOGAGEA, LICEUL BORȘA, JUD. MARAMUREȘ

Trăim într-o lume care ne-a pus în fața unor provocări neașteptate pe toți actorii implicați în activitatea didactică: elevi, profesori, părinți. Pus în fața faptului împlinit, de o vreme, învățământul românesc a trebuit să se adapteze situației mondiale și să treacă într-o nouă dimensiune: spațiul virtual. Cum orice lucru are o finalitate, evaluarea elevilor trebuie să poată fi făcută și online, în condițiile în care procesul instructiv-educativ s-a mutat în dimensiunea tehnologiei.
 Pentru evaluarea în învățământul online, una dintre metodele și tehnicile destul de eficiente este pusă la dispoziție de binecunoscutul motor de căutare Google. După crearea unei clase virtuale pe Google Classroom, profesorul are posibilitatea nu doar să posteze materiale scrise, în formatul unui document, în procesul de predare, dar să și evalueze prin intermediul acestei platforme.
 Luând pe rând metodele și tehnicile de evaluare puse la dispoziție de Google, există posibilitatea de a face atât evaluare orală, cât și scrisă.
 Pentru evaluarea orală, aplicația Google Meet oferă varianta desfășurării orei de curs în sistem de videoconferință, prin urmare, prin intermediul acestui instrument de lucru există varianta unei evaluări ,,live” a elevilor. Oferind elevilor linkul pentru accesul pe Google Meet, profesorul poate să comunice și să-și evalueze elevii în timp real.
 Evaluarea scrisă este destul de ofertantă pe clasa virtuală oferită de Google. Cea mai simplă metodă/ tehnică de evaluare scrisă este exercițiul sub formă de întrebare, la care elevii trebuie să răspundă în timp real, prin răspunsuri scurte sau alegeri multiple. Spre exemplu, la întrebarea referitoare la trăsăturile unei anumite nuvele, elevilor li se poate cere să menționeze o trăsătură sau mai multe specifică/ specifice nuvelei, să menționeze elemente care încadrează o nuvelă într-o anumită tipologie etc.
 Sarcina de lucru (,,Assignment”) pune la dispoziție multiple forme de evaluare. Evaluarea poate fi făcută fie sub forma unor cerințe simple, la care elevii trebuie să răspundă în scris, fie sub forma unor prezentări video pe baza unor slide-uri făcute de elevi, fie pe baza unor tabele, în care elevii trebuie să bifeze răspunsurile corecte (spre exemplu, să bifeze dacă o afirmație este adevărată sau falsă), fie pe baza unor desene sau pe baza unor chestionare la care elevii trebuie să răspundă. La toate aceste sarcini de lucru se poate stabili un punctaj, care se acordă elevilor care trimit profesorului rezolvarea sarcinilor.
 O altă metodă eficientă pentru evaluarea scrisă este sarcina de lucru pe baza unor întrebări. Sarcina de lucru constă, de fapt, într-un test de tip grilă, elaborat de profesor, la care elevii trebuie să răspundă și, de asemenea, să returneze răspunsul profesorului, în vederea stabilirii punctajului acordat. Spre exemplu, la nuvela istorică Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi pot fi puse întrebări referitoare la tipul nuvelei (din punctul de vedere al temei și/sau al curentului literar în care se încadrează nuvela), întrebări referitoare la tipul de personaje, la perioada de desfășurare a evenimentelor din nuvelă, la trăsăturile unui anumit personaj etc.
 De asemenea, pe Google Classroom, există posibilitatea postării în rubrica fiecărui elev a punctajelor obținute la evaluările primite, astfel încât fiecare elev își poate vedea rezultatele muncii sale.
 Pe lângă toate acestea, secțiunea de comentarii, existentă la toate modalitățile de evaluare, pune la dispoziția profesorului și a elevilor posibilitatea de a posta întrebări și/sau lămuriri suplimentare.
 Sarcinile de lucru mai complexe pot fi rezolvate de către elevi și separat, rezolvarea putând fi trimisă profesorului sub forma unui document scris pe dispozitivul de lucru sau chiar sub forma unei rezolvări clasice, scrise manual și fotografiate, rezolvarea sub formă de document sau fotografia putând fi încărcate în Google Drive, apoi pe Google Classroom.
 Bineînțeles, metodele și tehnicile de evaluare în învățământul online nu sunt infailibile, mai ales în cazul unei materii precum limba și literatura română, internetul punând la dispoziția elevului inclusiv variante de rezolvare pentru eseurile literare de orice fel. Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că, în ciuda lipsurilor, de altfel, inerente perioadelor de pionierat, indiferent de domeniu, există posibilitatea evaluării în învățământul online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *