METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE ÎNVAȚAMANT PRIMAR

LUCIA-GEORGIANA PANTEA, ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 97, SECTOR 4, BUCUREȘTI

 Eficiența actului didactic depinde de interacțiunea dintre predare-învățare-evaluare.
 Predarea este activitatea specifică profesorului, reprezentând aspectul logic al procesului de învățământ.
 Învățarea constituie activitatea elevului, fiind un act personal ce reflectă aspectul psihologic.
 Evaluarea este o acțiune complexă, prin care se colectează, organizează și interpretează datele. Are rolul de a regla și autoregla procesul de predare-învățare, determinând în ce măsură au fost atinse competențele stabilite de programa școlară.
 Deși, la începutul desfășurării lecțiilor în mediul online, evaluarea a avut cel mai mult de suferit, în prezent s-au găsit soluții pentru realizarea unei verificări obiective.
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în lecțiile desfășurate, au la dispoziție o gamă largă de platforme și aplicații online.
 O primă aplicație care permite evaluarea orală a elevilor este Google Meet, inclusă acum în Google Classroom. În cadrul unei întâlniri pot fi adresate întrebări, create dezbateri și, cel mai important, școlarii vor primi feedback imediat. Extensia Google Meet Breakout Rooms oferă posibilitatea împărțirii clasei în grupe de lucru. Fiecare grupă va primi o sarcină, urmând ca la terminarea timpului alocat toată lumea să revină în camera principală, pentru expunerea ideilor. Astfel, este evaluată și capacitatea elevului de a lucra în echipă.
 La clasele primare, un real sprijin îl reprezintă Google Forms, deoarece permite conceperea unor formulare/chestionare care pot fi utilizate pentru a obține feedback. Învățătorul poate folosi toate tipurile de itemi, iar în cazul claselor mici se optează pentru evaluări constituite din itemi cu alegere multiplă. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Școlarii află, la terminarea testului, dacă au răspuns corect sau nu, primind și explicațiile necesare pentru răspunsurile greșite.
 Wordwall este un instrument care conține mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. Testele pot fi realizate sub formă de jocuri.
 Proiectul rămâne, de asemenea, o metodă eficientă. Aplicația storyjumper îi oferă elevului șansa de a-și crea propria carte, pe baza temei primite. Opțiunile sunt variate: încărcarea imaginilor din calculatorul personal, crearea personajelor, alegerea unui fundal existent, adăugarea unei înregistrări audio.
 Alte platforme și aplicații utilizate în cadrul evaluării sunt: Livresq, Asq, Zoom, Jamboard.
 Profesorii care doresc să facă verificarea mai plăcută pentru școlari, au la dispoziție diverse programe de animație, pe care aceștia le pot folosi, mai apoi, în realizarea unor prezentări: Animaker, Prezi, PowerPoint, ChatterKid.
 
BIBLIOGRAFIE:

Radu, I.T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, EDP, București,
https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line, accesat la data de 26. 10.2020,
https://www.youtube.com/watch?v=hNDTKPdw0IY, accesat la data de 03.11.2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *