LECTURA - UNIVERSUL TRĂIRILOR ȘI SENTIMENTELOR

LUPAȘCU IONELA – PROFESOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN, CURTEA DE ARGEȘ EXEMPLU DE OPȚIONAL LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA

„ Cărţile sunt prietenii cei mai liniştiţi şi constanţi, consilierii cei mai accesibili şi înţelepţi şi profesorii cu cea mai multă răbdare. ” Charles W. Eliot
 
 Cartea este comoara fără de preţ, este învățătura care te ajută să construiești cărămidă cu cărămidă traiectul personalității tale, te face să te bucuri, să râzi sau să plângi, te îndeamnă să visezi ori să îți găsești alinarea când ești departe de prieteni. Fascinația cărţii apare de la cea mai fragedă vârstă. Ea începe cu lumea poveştilor citite de părinţi sau bunici şi se continuă în anii de şcoală, pornind de la educator, învățătoare până la professor, lectura îmbogăţind considerabil cunoştinţele elevilor. Pentru a ajunge la actul lecturii copiii învaţă mai întâi să citească. În vremurile actuale, de izolare forțată, pare că învățarea online, Internetul, aplicațiile și platformele educaționale ne-au acaparat. Fără a minimaliza importanţa celorlalte mijloace moderne de informare şi culturalizare, nimic nu poate înlocui cartea. Acest lucru mi-a fost dovedit de interacțiunea cu elevii, chiar dacă a fost la distanță. Mi-au împărtășit gustul pentru lectură, au dorit să își expună pe ecranul telefoanelor sau al laptopului cartea pe care o citește fiecare. Au împărțit cu ceilalți satisfacţiile produse de trăirea întâmplărilor fabuloase care se petrec în operă, cultivându-și gusturi, convingeri şi sentimente alese.
Opţionalul, prin definiţie, este un demers didactic ce nu răspunde numai exigenţelor abstracte ale acestei discipline, ci şi necesităţilor concrete ale elevului.
Pornind de la faptul că structurarea deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor de limbă şi literatură română nu se obţin pur şi simplu printr-o receptare pasivă, ci prin acţiunea conştientă a elevului, am ales să predau un opțional de lectură pentru clasa a VII-a.
Între activităţile, procesele şi necesităţile de învăţare şcolară autentică, lectura ocupă locul central ca activitate intelectuală, dar şi spirituală, de formare-dezvoltare a personalităţii, de aceea competenţa de lectură a fost considerată dintotdeauna o condiţie a reuşitei elevului în şcoală, apoi – un mijloc de acces la cunoaşterea generală şi specializată. De aici importanţa actului lecturii şcolare în paradigma generală a învăţării şi necesitatea formării-dezvoltării competenţei de lectură pe parcursul întregii sale vieţi.
 Parcurgerea programei de către elevii care studiază acest opţional conduce la formarea unor competenţe de comunicare ce asigură integrarea cu succes în viaţa socială şi profesională.
Prezentarea opţionalului a pornit de la dorinţa de a-i determina pe elevi să iubească lectura, conştientizându-i de faptul că timpul petrecut cu cartea este cu adevărat cel mai folositor. Şi chiar dacă lectura trebuie făcută pe baza unei selecţii destul de riguroase, ea trebuie să devină asemeni unei oaze de destindere în care el să se regăsească în ceasurile de răgaz, neconstrâns de cerinţele unei programe obligatorii.
Mi-am propus, de asemenea, să insuflu elevilor dorinţa de a alcătui o bibliotecă, spre a avea cartea oricând la îndemână, atât acasă, cât și în sala de curs. Acum este necesară și o bibliotecă virtuală, unde să fie încărcate documente, fișe de lectură, date bibliografice ale scriitorilor preferați, teme predilecte în literatura română și universală, motive literare ce stau la baza conținuturilor cărților, citate atent selectate, opinii ale cititorilor față de comportamentul și atitudinile personajelor literare, desene care să reflecte personajele, date importante privind acţiunea, timpul și spațiul, tipologiile, mesajul operei. Toate acestea le vor putea folosi în organizarea unor şezători literare, serbări, recitări sau în pregătirea unor olimpiade și concursuri pe diverse teme.
Demersurile didactice care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor gustul pentru citit, să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o. De asemenea, elevii vor descoperi și vor recepta tipuri diferite de texte literare, nonliterare, multimodale din perspectiva abilităților de viață: abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de management al învățării și informațiilor, abilități de autocunoaștere, abilități de autoîngrijire, abilități cognitive, abilități practice.
 
SUGESTII METODOLOGICE
 Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învățării într-un număr variabil de lecții. Se recomandă ca textele literare și nonliterare selectate în vederea dezvoltării competențelor generale vizate de prezenta programă să fie legate tematic de problema abilităților de viață. Textele literare vor fi selectate atât din literatura română, cât și din literatura universală. Se poate opta pentru selecția unor texte, piese de teatru și filme diverse care pot ilustra teme precum: familia, școala, iubirea, călătoria, prietenia, copilăria, adolescența etc. Numărul de texte literare selectate destinate lecturii, pentru fiecare an școlar, este de cel puțin 5 (fragmente sau integrale): poezii, proză narativă și text dramatic. În ceea ce privește textele nonliterare, se vor studia, în acest scop, cel puțin 4 texte, de preferință legate tematic de cele literare și aflate în strânsă legătură cu categoria de vârstă din care fac parte elevii.
MODALITĂȚI DE EVALUARE
 Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a comportamentului, interviul, portofoliul, eseu, autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul, prezentări ppt., videoclipuri, desene, schițe, benzi desenate) care permit evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a comportamentului elevilor.
 
BIBLIOGRAFIE
* Vasile Alecsandri – Balta –Albă, Poezii populare ale românilor, Editura Minerva, 1982
* L. Blaga – Hronicul şi cântecul vârstelor
* Kimberly Brubaker Bradkey – Războiul care mi-a salvat viața, Grup Editorial Art, 2016, traducere de Iulia Arsintescu
* I. L. Caragiale – O scrisoare pierdută
* I.Creangă – Poveşti, povestiri, amintiri
* George Cristea – Antologie de doine și balade din Argeș
* Tommy Greenwald, Cum să faci să NU citești în vacanța de vară. Ghidul lui Charlie Joe Jackson, Editura Arthur
* N. Labiş – Poezii
*A. Mitru – Din marile legende ale lumii
* R.J.Palacio – Minunea
* Antoine de Saint-Exupéry – Micul Prinţ
* M. Sorescu –Poezii
*N. Stănescu – Poezii
* J. Swift – Călătoriile lui Gulliver
* R. Tudoran – Toate pânzele sus!
*Vasile Voiculescu – Micul învăţător
 *Programa şcolară pentru cursul opţional LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ (CDŞ pentru clasele a V-a – a XII-a) Aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *