PROIECTUL, O METODĂ DE EVALUAREA ÎN ON-LINE

MACOVEI ȘTEFANIA ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LEONARDO DA VINCI”

O dată cu noile schimbări din viața noastră vine o nouă provocare pentru cadrele didactice: predarea-învățarea-evaluarea on-line.
 Deși nu am fost învățați să facem asta, fiecare dintre noi căutăm să găsim căi diferite, adaptate clasei noastre, de a face cât mai eficientă această acțiune.
 Pot spune că în această scurtă perioadă în care am fost nevoită să mă adaptez noilor condiții impuse de pandemie am descoperit că există o varietate de modalități prin care să fac în așa fel încât elevii mei să nu resimtă lipsa prezenței fizice de la școală.
 Internetul pune la dispoziția noastră, a cadrelor didactice, o varietate de platforme/aplicații/programe utile în predare și evaluare.
 Așa cum știm, evaluarea trebuie să fie ca o continuitate a activității de predare-învățare și ea trebuie să reflecte ceea ce știu elevii să facă folosind cunoștințele învățate și să fie un proces reglator atât pentru cadrul didactic, cât și pentru elevi și pentru ceilalți factori implicați în educația elevilor, părinți, comunitate locală, societate în general.
 Principalele mutaţii produse în evaluarea modernă țin de:
· trecerea de la evaluarea rezultatelor la evaluarea procesului şi a condiţiilor;
· reconsiderarea criteriilor de evaluare, în centru fiind raportarea la competențe generale, specifice, obiective curriculare, dar şi luarea în calcul şi a altor indicatori ca de exemplu: conduita, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori;
· diversificarea formelor şi mijloacelor de evaluare şi ridicarea calităţii instrumentelor de evaluare în vederea realizării unui grad cât mai înalt de obiectivitate a evaluării; extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, a unor metode de evaluare a achiziţiilor practice;
· extinderea evaluării asupra întregii personalităţi e elevilor şi asupra tuturor aspectelor educative ale activităţii şcolare; cuprinderea în evaluare şi a altor elemente ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale, comunicaţionale, disponibilităţi de integrare socială);
· antrenarea elevilor la autoevaluare şi la interevaluare; transformarea lor în parteneri reali ai profesorului.
 Procesul de învățământ,respectiv instruirea, adesea depinde de felul în care este proiectată și aplicată evaluarea.
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat colectivului de elevi pe care îl avem. Provocarea pentru cadrele didactice este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
 Consider că evaluarea sub formă de PROIECT este o modalitate foarte eficientă prin care putem să observăm dacă predarea-invățarea a avut efectul pe care ni l-am dorit.
 Prin intermediul proiectului, elevii sunt puși în situația de a colabora, de a folosi cunoștințe din diverse domenii și de a face conexiuni între acestea.
 Evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiunini și are la bază activități mai ample de investigare.
 Proiectul presupune definirea şi înţelegerea sarcinii, eventual şi începerea acesteia cu întreg colectivul de elevi, după care se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevii lucrează individual și în echipe de lucru și se consultă permanent cu cadrul didactic. Acesta se încheie prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat.
 Prin intermediul proiectului cadrul didactic poate aprecia/nota elevii la mai multe discipline, în funcție de pentru modul de lucru, de modul de prezentare, şi/sau de produsul realizat.
 Un astfel de proiect ar putea fi ,,Iubind natura, asigur viitorul planetei !”, ce poate fi realizat la clasa a III-a, din dorinţa de o forma elevilor o gândire şi un comportament ecologic, prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare.
 Prin acest proiect voi urmări ca elevii:

sǎ identifice aspecte ale lumii vii din mediul înconjurator apropiat şi îndepǎrtat;
sǎ se informeze asupra diversitǎţii lumii plantelor şi animalelor;
sǎ se obişnuiascǎ sǎ ocroteascǎ plantele şi animalele din mediul înconjurător apropiat;
să înţeleagă importanţa protejării mediului înconjurător;
să înveţe cum să protejeze natura.

 Proiectul se va derula pe durata câtorva săptămâni şi va antrena toţi elevii clasei, care vor fi împărţiţi în echipe în cadrul cărora elevii care vor primi sarcini precise precum:

 consultarea de reviste, publicaţii, lecturi literare şi ştiinţifice, ilustraţii cu plante şi animale, întocmirea unor fişe despre lumea vie ;
 urmărirea unor emisiuni TV şi consemnarea curiozităţilor despre plante şi animale ;
 îngrijirea plantelor ornamentale din casă;
 observarea încolţirii unor semințe de grâu, fasole şi a creşterii plantelor ;
 îngrijirea animalelor de casă ;
 hrănirea păsărelelor rămase pentru iarnă în ţară ;
 realizarea unor compuneri/ poveşti/ poezii despre plante şi animale.

 Se pot folosi şi notiţe luate de elevi în urma vizitei on-line la Grădina Zoologică.
 Prin acest proiect pot să notez elevii la discipline precum: Științe ale naturii, Limba română, Arte vizuale și abilități practice, Educație civică.
 Dintre produsele proiectului ce pot fi realizate de elevi și notate pot enumera :

realizarea unui power point despre plante/animale
constituirea unei culegeri de texte în versuri şi în proză care să oglindească lumea vie, aşa cum a fost ea surprinsă de scriitori;
culegere de creaţii proprii ;
afişe pentru sensibilizarea colegilor cu privire la necesitatea unui comportament ecologic;
lucrări realizate în orele de arte vizuale și abilități practice folosind tehnici și materiale și modalități de lucru diferite, etc.

 Ca avantaje ale utilizării ale acestei metode de evaluare pot enumera:

plăcerea elevilor de a lucra la realizarea proiectelor propuse de mine sau de ei;
creativitatea pe care o implică realizarea proiectului;
faptul că elevii nu mai resimt acea ,,teamă” de evaluare;
poate fi utilizat și sincron, dar și asincron, în toate cele trei scenarii în care putem funcționa ;
pot fi notați toți elevii la mai multe discipline de învățământ.

 Indiferent de metoda de evaluare folositǎ, aceasta trebuie sǎ aibǎ un caracter stimulator. Ea nu trebuie sǎ-i inhibe pe elevi, sǎ-i demotiveze, ci dimpotrivǎ sǎ-i încurajeze şi sǎ-i stimuleze sǎ înveţe mai bine.
 În mod obişnuit, evaluarea trebuie înţeleasǎ ca o modalitate de ameliorare a predǎrii şi învǎţǎrii, de eliminare a eşecului şi de realizare a unui progres constant în pregǎtirea fiecǎrui elev.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *