INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE IN PREȘCOLARITATE

MATASARU LAVINIA ȘCOALA GIMNAZIALA NR.10 BACAU

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. . A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate, îi arată cât de eficient îşi selecteaza conținutul științific, își dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. Astfel, prin intermediul evaluării, educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă. În concluzie, evaluarea nu realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul care le-a produs.
Datele obţinute prin evaluare reprezintă un factor de reglare a activităţii, evaluarea ajută educatoarea să descopere ceea ce trebuie reluat, sursele de eroare, modul în care trebuie să-şi dozeze materialul.
În contextul social actual, criza provocata de virusul SARS-COV 2, a impus continuarea demersului educativ în mediile online. Noua situație, a condus la transpunerea intervenției didactice din mediul deschis, prietenos al gradiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este limitată atât din punct devedere fizic, cât mai ales afectiv.
 Specialiștii afirma că, în perioada copilăriei, expunerea prelungită în fața ecranelor (televizor, calculator, telefon) are consecințe negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor.
 Timpul petrecut în fața ecranelor vitregește copilul de alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, manifestarea creativității.
Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului online este identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar mai ales vârstei.
În alegerea instrumentelor digitale, educatoarea trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor).
Dintre instrumentele digitale de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare utilizate în învățământul preșcolar online, cele mai cunoscute sunt:
– KAHOOT:- instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se crează teste interactive pentru copii; educatoarea crează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) copiilor care accesează testul într-un timp limitat. Pot fi adăugate imagini, clipuri video și diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.
– QUIZIZZ: – instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul caruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise, Se poate utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea asincron. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă educatoarei statistici, progresul copiilor, precum și rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp, etc. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii, poate constitui un prilej de evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară a conţinuturilor.
 Aşa cum în viaţa de zi cu zi nu folosim cunoştinţele disparate, acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi specifice unei materii este important să formăm preşcolarilor o gândire integratoare. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi variate cunoştinţele acumulate anterior. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizată în diferite situaţii: la sfârşitul unor activităţi frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul activităţilor liber alese şi la activitatea opţională, dacă se desfăşoară la grupă.
Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, există posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii tuturor copiilor . Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita preşcolarului.
 
BIBLIOGRAFIE:

Centrul național de politici și evaluare în educație – Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020, E.D.P.,București,2020
Hristu, B. – Pedagogie preșcolară – E.D.P., București, 1995
Centrul pentru educație și dezvoltare profesională Step by Step – Repere metodice –Resurse digitale realizate de cadre didactice 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *