METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR IN MEDIUL ONLINE

MERIN DANIELA VALENTINA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAMBOESTI, VRANCEA

Procesul de învăţământ reprezintă o activitate progresivă, sistemică , de organizare a ansamblului procesual de predare-învăţare cu caracter finalist, supusă metodelor şi tehnicilor de evaluare.
 Pentru o buna desfăşurare a procesului de predare-învăţare este nevoie de o evaluare bine realizată, folosind atât metode tradiţionale cât şi moderne.
 Procesul de predare-învăţare-evaluare nu mai poate fi realizat tradiţional, la şcoală, în acestă perioada şi din acestă cauză se desfaşoară online. Atât cadrul didactic cât şi elevul trebuie să se adapteze noilor condiţii. Consider că în mediul online cel mai greu este să realizam procesul de evaluare deoarece această evaluare trebuie să reflecte adevărul, nivelul de la care porneşte preşcolarul (evaluare iniţială), modul cum receptează, ce i se predă, ce învaţă(evaluarea continuuă) şi ce cunoştinţe a dobândit la finalul unui semestru, an (evaluarea finală). Ca şi în evaluarea fizică, de la şcoală şi în mediul online trebuie să folosim atât metodele tradiţionale cât şi moderne.
 Metodele tradiţionale folosite sunt probele orale, probele scrise şi probele practice. La preşcolari , în mediul online, putem să folosim mai des, proba practică. Prin aceste probe putem să facem atât o evaluare continuuă cât şi una finală. Observăm cum receptează şi pune în practică fiecare activitate iar la finalul unui an putem observa evoluţia acestuia. Preşcolarul mai poate fi evaluat şi cu ajutorul probelor orale, această evaluare se realizază printr-o serie de întrebări şi răspunsuri adresate direct copiilor. Oferindu-i educatorului o serie de informaţii utile despre modul în care preşcolarul reuşeşte să asimileze noile cunoştinţe şi să observe dacă există anumite lacune, care pot fi înlăturate ulterior în procesul de predare. Evaluarea prin probele scrise se realizează cu ajutorul fişelor.
 Ca metodă modernă folosită corespunzător în mediul online cu preşcolarii ar fi dupa parerea mea portofoliul. Acest portofoliu este un instrument care te ajută să observi evoluţia copilului de la o activitate, temă, proiect tematic la altul. Se poate observa atât evoluţia pe parcursul anului cât şi unde preşcolarul are un deficit şi astfel putem corecta din timp şi ajuta copilul să se dezvolte atât din punct de vedere cognitiv cât şi afectiv.
 Consider că evaluarea este foarte importantă în procesul didactic deoarece prin intermediul ei poţi afla nivelul performanţelor evaluaţilor, cum ar fi cunoştinţele , abilităţile , comportamentele, capacităţile. Din această cauză trebuie să realizăm evaluarea corect şi în mediul online, prin întrepătrunderea metodelor tradiţionale cu cele moderne, avand ca scop bine definit măsurarea, observarea şi aprecierea comportamentelor în urma actului didactic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *