MODALITĂȚI DE EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

MIHAI ADELA, PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAKOCZI FERENC” SATU MARE

Evaluarea este un component important în procesul instructiv- educativ. Oferă informații cadrului didactic despre nivelul de cunoștințe ale elevilor.
Evaluarea are tipuri diferite:
-Evaluarea predictivă sau inițială, aplicată la începutul unui ciclu sau a unei teme noi. Oferă informațiile necesare despre nivelul de cunoștințe ale elevilor, astfel profesorul poate planifica întregul demers didactic pentru a obține rezultate optime.
-Evaluarea formativă sau continuă, aplicată la fiecare lecție sau temă nouă. Această formă de evaluare permite aprofundarea unei teme pe baza feedbackului primit.
-Evaluarea sumativă sau finală, aplicată la sfârșitul unui ciclu sau a unui capitol, ne oferă informații despre nivelul de cunoștințe, abilități, deprinderi însușite pe parcursul unui ciclu sau a unui capitol.
 Evaluarea are un rol important nu numai în cazul în care demersul didactic se desfășoară în condiții tradiționale ci și în învățământul online. Scopul principal al acestor evaluări este de a oferi informații reale despre dezvoltarea elevilor.
 Evaluările online poate să parcurgă în timp real sub forma unor videoconferințe pe Google Meet, Zoom, Teams, sau cu ajutorul unor aplicații pe chat.
Alte forme ale evaluărilor online sunt chestionarele online sau teste. Aplicațiile cele mai frecvent folosite care permit evaluarea online a elevilor sunt: Google Form, Kahoot!, Socrative, Quizizz, Quizlet, Mentimeter.
O altă metodă de evaluare este învățarea gamificată. Această metodă este mai interesantă, mai atractivă pentru elevi. Crește motivația participanților, totodată le permite să facă și greșeli, oferind posibiliatea de a învăța din propriile greșeli. Experiențele trăite poate să le aplice și în alte domenii.
În cadrul evaluărilor sumative putem apela și la portofolii digitale. Aceste portofolii conțin lucrările elevilor făcute pe parcursul semestrului. Cu ajutorul lor profesorul are o imagine ansamblă despre dezvoltarea elevilor.
Cu ajutorul testelor online putem dezvolta și abilitatea de autoevaluare aplicând grilele de corectare. Modalitățile de evaluare online dezvoltă și elementele afective ale învățării ca: motivația, interesul față de învățare sau alte abilități ca managementul timpului.
 Înainte de a aplica orice formă de evaluare online, profesorul trebuie să gândească foarte bine asupra unor aspecte importante:
-Ce fel de feedback dorește să primească?
-Care sunt particularitățile de vârstă ale elevilor?
-Ce aplicații poate să folosească copilul? La ce fel de aplicații au acces elevii?
-Care sunt particularitățile individuale ale elevilor?
-Existența unei conexiuni stabile la internet sau a unor instrumente digitale necesare parcurgerii testului?
-Care sunt tradițiile și obiceiurile de evaluare aplicate în cadrul grupului de elevi?
-Siguranța elevilor în mediul online, existența unor setări care permit acest lucru.
 Evaluarea online este o provocare pentru profesori, fiind mai dificil de aplicat față de evaluarea tradițională cu prezența fizică a elevilor la școală.
Rolul profesorului este de a alege și a aplica cea mai bună metodă pentru a primi informații reale despre nivelul de cunoștințe ale elevilor.
 
BIBLIOGRAFIE:

Homepage

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *