IMPORTANȚA EVALUĂRII ȘI INSTRUMENTELE DIGITALE

MUNTEAN LIVIA G.P.P.”DUMBRAVA MINUNATĂ” -STRUCTURA – G.PP. ” FLOAREA SOARELUI” HUNEDOARA

”Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării”
 (D. Ausbel)
 Plecând de la acest citat, pot afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare și perfecționare a activității preșcolarului, ea este punctul final între succesiunea de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea programului, măsurarea rezultatelor, apreciarea lor. În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece, pe baza evaluării va fi reluat într-un mod mai convenabil adecvat nevoilor de educație și posibilităților reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-beak operativ între etapa parcursă și cea următoare.
 Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoaștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice.Evaluarea constituie o validare a justeței secvențelor educative, a comportamentelor, dimensiunilor procesului didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale.
 În vederea conceperii și aplicării adecvate ale evaluării în activitățile preșcolare, ar trebui să se țină seama de câteva mutații de accent, constatate în ultimul timp avînd drept consecințe redimensionarea și regândirea strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigențe:
-extinderea acțiunii de evaluare de la verificarea și aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate: evaluarea nu numai a preșcolarilor, ci și a conținutului, a metodelor, a obiectivelor, a situației de învățare;
-luarea în calcul și a altor indicatori, alții decât achizițiile cognitive, precum conduita, personalitatea preșcolarului, atitudinile;
-centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive și nesancționarea în permanență acelor negative;
-transformarea copilului într-un permanent partener al educației prin autoevaluare, interevaluare și evaluare controlată;
-raportarea rezultatelor la obiectivele definite și evoluția societății.
 Având în vedere faptul că în învăţământul preşcolar principala formă de învăţare este jocul, educatoarea nu trebuie să se limiteze la un număr restrâns de tehnici de evaluare – portofoliul, testul.
 Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe o verificare frecventă a rezultatelor preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente de evaluare: jocul liber, jocul dirijat, observaţia sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, realizate față în față sau prin intermediul tehnologiei unde avănd ca partener de ajutor părintele și tehnologia aferentă.
 Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologi utile de evaluare, dar trebuie să ne gândim dacă această tehnologie va îmbunătății progresul conținuturilor și a obiectivelor educaționale .
 Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice.
 Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual.
 Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
 În alegerea instrumentelor digitate de evaluare online, trebuie să ținem cont de valențele pedagogice ale acestora ( gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului XXI-lea, etc).
 Mediul de învățare este mult ma confortabil și preferat de către preșcolar, dar care necesită sprijin sau suport din partea unui adult( al părinților).
 Mai jos prezint câteva instrumente digitale utilizate în evaluarea inițială aplicate preșcolarilor la grupă:
-WORLDWALL- este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea evaluării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc);Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net,
-KAHOOT-Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste
interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) părinților, preșcolarilor care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. https://kahoot.com/, .
-JINGSAWPLANET-este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.: www.jingsawplanet.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *