RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ GRUPA MARE AN SCOLAR 2020-2021

NAGY GEORGETA VICTORITA SI PLJOSKAR MANUELA RENATA

Evaluarea iniţială la grupa mare am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise şi practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individual şi frontal pe parcursul primelor două săptămâni din anul şcolar 2020-2021.
Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate în perioada 14-25sept 2020, unui număr de 30 copii (din cei 30 înscrişi) şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.
Centralizarea rezultatelor relevă următoarele date :

pentru domeniul limbă şi comunicare – 11 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de evaluare, 14 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat;
pentru domeniul ştiinţă – 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de evaluare, 15 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat;
pentru domeniul psihomotric – 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de evaluare, 16 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 2 copii nu le-au realizat;
pentru domeniul arte – 10 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de evaluare, 17 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat;
pentru domeniul om şi societate – 12 copii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de evaluare, 15 copii au îndeplinit doar parţial sarcinile iar 3 copii nu le-au realizat;

 
Prezentăm în continuare un scurt inventar al principalelor lacune identificate la majoritatea preşcolarilor din grupa mare, lacune ce vizează atât cunoştinţele cât şi deprinderile, aptitudinile şi comportamentele acestora :

slabă mânuire a diverselor instrumente de lucru şi materiale individuale ;
insuficientă cunoaştere şi aplicare a regulilor de comportare şi convieţuire în cadrul grupului şi al grădiniţei ;
lacune în deprinderile de autoservire ;
lacune la nivelul cunoştinţelor specifice domeniului ştiinţe;
nu au deprinderi de organizare în formaţii de lucru ;
utilizare greşită a unor structuri verbale, frecvente greşeli în exprimare ;
prezenţa unor temeri în manifestarea liberă a creativităţii proprii.

 
PLAN DE MĂSURI
PSIHOPEDAGOGICE
Grupa mare
 
În urma celor mai sus constatate ne propunem următoarele măsuri psiho-pedagogice pentru activităţile instructiv-educative desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2016-2017 :

lucru diferenţiat pentru facilitarea dezvoltării optime a fiecărui preşcolar în parte ; vom insista asupra copiilor nou integraţi care au lacune atât sub aspectul cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor şi comportamentelor ; vom încerca omogenizareea colectivului în sensul ca toţi preşcolarii să poată atinge toate obiectivele corespunzătoare nivelului II de dezvoltare ;
în prima parte a anului şcolar vom insista asupra comportamentelor sociale şi a regulilor de comportare şi convieţuire în mediul grădiniţei (mai ales datorită faptului că această grupă este nou-formată şi cuprinde câţiva preşcolari veniţi din alte grupe) ; de asemenea se va insista pe mânuirea corectă a tuturor instrumentelor de lucru şi a materialelor auxiliare (creioane, plastilină, pensule, foarfece etc) ;
pentru domeniul limbă şi comunicare ne propunem în mod deosebit imbogăţirea vocabularului activ si pasiv şi utilizarea corectă a structurilor verbale ( de aceea am introdus şi un optional « Cutiuţa cu poveşti terapeutice ») ;
pentru domeniul ştiinţe ne propunem recuperarea conţinuturilor cognitive corespunzătoare şi necesare nivelului de dezvoltare, în paralel cu acumularea de noi cunoştinţe şi deprinderi ;
pentru domeniul arte ne propunem în mod deosebit stimularea şi manifestarea necenzurată a creativităţii proprii ; dezvoltarea încrederii în forţele proprii ;
pentru domeniul psihomotric ne propunem pe lângă dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea unei discipline sportive.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *