IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL GIMNAZIAL

NICOLAE SERGIU-GABRIEL ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAŞII, JUDEŢUL BUZĂU SECŢIUNEA ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL DISCIPLINA ISTORIE

 Se poate spune că activitatea didactică este un proces evolutiv. Nimic nu mai este la fel ca acum 20 de ani, dar nicica acum 1 an.Treptat, tehnologia şi-a făcut loc în locuinţa fiecărui cetăţean, fie el român sau european,frin intermediul telefoanelor smartphone, tabletelor, calculatoarelor personale, platformelor educaţionale.La 1 ianuarie 2020 nimeni nu şi-ar fi imaginat că activităţile de predare-învăţare-evaluare se vor muta la elev sau la profesor acasă în sistem on-line. În acest context, pandemia virusului SARS COV-2 a generat noi provocări, dezbateri aprinse pro sau contra despre încălcarea dreptului la educaţie, dacă este bine sau nu să realizăm activităţi on-line, ce facem cu elevii sau profesorii care nu audispozitive şi internet, ce facem cu cei care nu doresc să participesau să susţină ca profesori ore on-line.S ituaţia este departe de a fi clarificată.
 În acest context cadrul didactic are atribuit rolul ingrat de a rezolva problema. Având la dispoziţie resursele personale (investind în laptop,webcam, uneori si tablă), transformând spaţiul personal al locuinţei în sală de clasă, cadrul didactic încearcă să pătrundă în camera elevului, care la rândul lui a trebuit sau trebuie să investească în dispozitive şi acces la internet pentru a nu pierde ani din viaţă. Lecţia on-line s-a schimbat total faţă de prelegerea clasică, profesorul nu mai este în centrul atenţiei, ci elevul. De ce elevul? Pentru că o lecţie on-line trebuie să fie atractivă, concentrată, dinamică, ofertantă, pentru a atrage elevii. Inevitabil avem si asistenţă,uneori permanentă, în persoana părintelui.
 Se poate spune că dispare acţiunea de “îndopare” a elevului cu informaţii şi se dezvoltă o învăţare pe bază de competenţe: exprimare în limba maternă, exprimare într-o limbă străină, competenţe digitale, competenţe matematice etc. Elevii învată să caute informaţii pentru a umple deficitul de informaţii, utilizează metode noi de învăţare, se pot exprima în mod individual şi pot învăţa altfel(individual, pe grupe). Evaluarea capătă astfel noi dimensiuni şi noi repere.Cum au învăţat elevii, cat de repede, prin ce mijloace, care este motivaţia lor.
 Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat este una dintre metodele care se pretează la evaluarea on-line. Se poate aplica frontal şi pe grupe de elevi, având ca obiectiv principal conştientizarea elevilor referitor la propria activitate de învăţare.Cadrul didactic explică metoda, după care pe tabla Jamboard din Google Classroom poate realiza sub forma a trei coloane o sinteză a lecţiei pentru a obţine un feed-back.
Exemplu: Lecţia “Dacia sub stăpânire romană” la clasa a VIII-a

 Printre avantajele metodei de poate enumera activizarea întregii clase, se poate sintetiza lecţia, elevul este îndrumat să caute şi să solicite informaţii.Dezavantajele acesteia constau în faptul că nu se poate folosi la toate lecţiile, consumă mult timp, iar profesorul trebuie să gestioneze bine timpul şi informaţiile pentru a atinge obiectivele evaluării.
 O altă metodă de evaluare care poate fi utilă în activitatea on-line este Portofoliul. Acesta poate fi realizat individual sau pe grupe de 2 elevi, fiind un instrument de evaluare util atunci când elevii se conectează sporadic. Elevul/elevii au repartizate o temă pe care trebuie să o prezinte/predea/încarce peplatforma şcolii la o anumită dată.ine reciproc. Aceasta activizează elevii să caute informaţii, să le ordoneze, să folosească mai multe surse. Dacă sunt doi elevi aceştia vor învăţa şi se vor susţine reciproc. Printre dezavantaje se pot enumera: lipsa cuantificării contribuţiei fiecăruia dintre elevi la elaborarea portofoliului, prezentarea poate necesita mult timp.
 În concluzie putem spune că nu există o metodă absolută.Fiecare are plusuri şi minusuri. Esenţial este ca evaluarea să stimuleze elevii în scopul unei învăţări în spirit antreprenorial, pentru a fi utilă pe tot parcursul vieţii.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005.
*Pânişoară, I.,O., Comuncarea eficientă.Metode de interacţiune eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
*Pintilie, M., Metode moderne de învăţăre-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002.
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *