PORTOFOLIUL - METODĂ DE EVALUARE ONLINE

NUME ȘI PRENUME: DOBRE AURELIA CRISTINA SPECIALIZAREA: PROFESOR DE GEOGRAFIE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.188, BUCUREȘTI

 Instruirea diferentiată se constituie ca un învăţământ pe măsura elevilor, ceea ce conduce la formarea capacitaţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Profesorul nu transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea de învăţare, asistă formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi. Instruirea diferentiată permite valorificarea potentialului fiecarui individ considerând fiecare individ un unicat şi permite totodată identificarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri de învăţare.
 Evaluarea online are ca drept scop principal, cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, activitățile de evaluare fiind realizate în concordanță cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și să susțină interesul elevilor pentru studiu și să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștințe și spre activitati de învățare.
 Internetul a determinat diversificarea ofertei educaționale, apărând noi tipuri de cursuri și platforme online care vin în ajutorul elevilor și profesorilor. Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și cumulativă.
 Portofoliului online este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, reprezintă un instrument de evaluare complex, care include rezultatele relevante obţinute prin diverse metode şi tehnici de învăţare. Aceste rezultate vizează probele orale, scrise, şi practice, observarea sistematică a comportamentului şcolar, proiectul, autoevaluarea, sarcini specifice fiecărei discipline.
 Obiectivele unui portofoliu sunt: motivarea elevului prin aprecierea rezultatelor sale, prezentarea experienţelor dobândite, urmărirea dinamicii procesului de instruire;
Portofoliul permite elevilor să planifice învăţarea; să scoată în relief preocupările pentru disciplina respectivă; profesorilor: să înţeleagă mai bine necesităţile elevului, iar în funcţie de acestea să-şi planifice mai eficient activităţile; părinţilor: să obţină o imagine amplă asupra demersului didactic.
În ceea ce privește elementele portofoliului nu există o listă unică a denumirilor şi a cantităţii de unităţi necesare pentru includerea în portofoliu. Aceasta depinde întru totul de profesor. Experienţa arată că lista din care se pot alege unităţile componente rămâne deschisă. Este susţinută orice iniţiativă ce ar propune elemente noi.
 Conţinutul portofoliului depinde şi de obiectivele concrete ale disciplinei respective.
Teoretic, un portofoliu cuprinde: lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe); lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; eseuri; articole, referate, comunicări; fişe individuale de studiu; experimente; înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi; reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic;
Avantajele folosirii portofoliului :
– este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete ale activităţii;
– permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii.
informează pe diverşii interesati. Examinarea portofoliului permite persoanei care îl consultă să vadă direct (concret) ceea ce poate să facă sau să realizeze un elev fară a trebui să interpreteze un scor.
– evidentiază progresul elevilor în învăţare. Cum portofoliul este un instrument care însoţeşte elevul pe parcursul învăţărilor sale, este posibil să se adopte o perspectivă longitudinală şi să se urmarească elevul în evoluţia sa în instruire;
– motivează elevii pentru activitatea de învăţare.
 Majoritatea profesorilor care utilizează portofoliul pot mărturisi interesul pe care-l suscita elaborarea acestuia în randul elevilor comparativ cu alte activităţi mai traditionale care îi motivează în mai mică măsură;
 Pentru evaluarea online a portofoliului, elevul transmite profesorului portofoliul prin intermediul internetului –platformei, email, unități mobile de stocare, urmând ca acesta să fie evaluat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *