TESTUL CA METODA EFICIENTA DE EVALUARE ONLINE

NUME SI PRENUME: NOGRADI MARTA ELISABETA UNITATE DE INVATAMANT: LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC SZENT LASZO ORADEA

Activitatea didactică in aceste momente in care suntem nevoiți să transformăm toate atribuțiile de la catedră și să schimbăm activității didactice față-în-față în ore realizate online, trebuie să ne concentrăm asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a nu se poate face virtual.
Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.
Responsabilitatea profesorului este să ia în considerare care metodă de comunicare a curriculumului va fi cea mai potrivită atunci când planifică procesul de predare-învățare online și ce nivel de cunoștințe va dobândi elevul folosind computerul. Trebuie să atragem atenția și asupra elevilor tăcuți, și să îi ajută să treacă prin dificultăți.
Pe baza cercetărilor teoretice, schimbul de informații asincron este mai puțin de dorit. Cu toate acestea, în practica de zi cu zi, întârzierile datorate specificului tehnologiei de comunicare de astăzi (e-mail; grup de știri etc.) pot avea unele avantaje. Pentru sarcini complexe, participanții au timp să înțeleagă problema, să o proceseze și să formuleze un răspuns. Prin urmare, în timpul planificării procesului de predare-învățare, posibilitățile de interacțiune sincronă și asincronă și secvențele de sarcini de auto-verificare trebuie integrate în proces și trebuie aplicate conștient pentru a crește eficiența.
Principalele obiective ale implementării unei metode de evaluare

Să colecteze informaţii actuale privind la materialul predat planificat.
Să evalueze progresul
Să promoveze şi să dezvolte cunoștințele
Să acorde sprijin în dezvoltarea competențelor;
Să identifice şi să recomande măsuri de îmbunătăţire

Oportunitățile oferite de noua tehnologie trebuie să poată fi integrate în mod eficient în procesul de formare de către profesor într-un mod pedagogic bine conceput. Profesorul ar trebui să poată oferi feedback personalizat elevilor.
Evaluarea este un proces cuprinzător de afirmare și feedback, în cadrul căruia putem evalua nu numai activitățile elevilor, ci și întregul proces de predare-învățare, eficiența acestuia, inclusiv toți factorii procesului. În timpul evaluării, putem formula concluzii și caracteristici pedagogice în raport cu mai multe dimensiuni.
O metodă de evaluare digitală, dintre instrumentele cele mai comune și cu evoluție dinamică pentru măsurarea nivelului de cunoștințe este testul.
A devenit necesară o schimbare a atitudinilor față de evaluarea pedagogică (autoevaluarea elevilor, căutarea modelelor teoretice etc.). În timpul sarcinilor de testare pe lângă disponibilitatea elevilor, eficiența performanței este influențată de motivația lor și de contextul sarcinii primite.
În zilele noastre, posibilitățile de testare online sunt determinate de măsurare și evaluare și dezvoltarea sistemelor informatice
Web-ul, ca platformă de testare online, prezintă o nouă provocare. Aplicarea sa a devenit recent un instrument eficient în educație, cum ar fi. Chestionare bazate pe web, testarea activității la clasă etc. Site-urile web oferă teste gata pregătite pentru profesorii care pot să-l modeleze după propria imagine. Elevii folosesc cu ușurință interfața Internet.
Paginile de testare pe interfețele web sunt protejate prin parolă în majoritatea cazurilor. Profesorul poate stabili dacă elevul poate vedea rezultatul la sfârșitul soluției. Cele mai frecvent utilizate tipuri de întrebări în testele online sunt întrebări cu alegere multiplă, adevărat-fals, completare și răspuns scurt. Pot exista teste online care să includă întrebări de tip eseu pentru care elevul va primi ulterior o evaluare a răspunsurilor specifice.
Cadrul didactic își poate să conceapă testul și online, deoarece există numeroase programe de testare și, în zilele noastre, versiunile care pot fi publicate pe web au devenit obișnuite. În acest caz, cercetătorul, educatorul de dezvoltare, studentul își poate publica și prelucra propriile întrebări creative. După finalizarea testelor on-line date, în funcție de programare, software-ul îmbunătățește testele elevilor pe baza răspunsurilor corecte date, înregistrează rezultatele într-un tabel și, dacă se dorește, indicatorii statistici pot fi descărcați din rezultatele obținute. Ambele părți, profesorul și elevul sunt motivați să aplice testul online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *