RULETA TOAMNA SI LEGUMELE DE TOAMNĂ - PROBĂ DE EVALUARE ONLINE

PETRUȚA ANGELA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA

Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi presupune forme de evaluare variate, multiple, adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul evaluativ.
Într-o pedagogie a formării centrate pe copil evaluarea este indispensabilă. Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra un parcurs greșit sau a confirma eficienţa învăţării. Evaluarea ajută la prevenirea unor erori, lacune în învăţare.
În conditiile în care activitatea de invatare se desfășoară online, evaluarea presupune o mai atentă preocupare a educatorului pentru a găsi modalitatea atractivă, eficientă, prin care copilul poate fi evaluat. Dificultatea vine în alegerea celor mai potrivite instrumente, metode și tehnici, care să stârnească interesul copiilor pentru activitate, dar și să să ofere indicii educatoarelor si părinților despre pregătirea si progresul înregistrat de copil şi de a sunţine demersul spre nivelul următor.
În cadrul proiectului tematic O lume de miresme, pentru domeniul Dezvoltarea cognitivă si cunoașterea lumii am propus realizarea unui joc didactic desfășurat online, intitulat: Toamna și legumele de toamnă
Scopul: cunoașterea unor caracteristici ale anotimpului toamna, schimbările climatice din mediul apropiat, activitățile specifice acestei perioade, denumirile și caracteristicile legumelor
Comportamente vizate:
 -realizează operații și deducții logice în procesul de investigare al mediul apropiat specifice anotimpului toamna .
 -denumește, descrie, clasifică legumele.
Mijloace: o ruleta care conțne un set de sarcini aranjate aleator.

Regulile jocului: Jocul didactic Toamna și legumele de toamnă se desfășoară în online. Copilul solicitat declanșează rotirea ruletei, lecturează intrebarea împreună cu educatoarea, oferă răspunsul la întrebarea „Te rog să-mi spui…?”
Educatoarea consemnează răspunsurile şi realizează interpretarea rezultatelor.
 
BIBLIOGRAFIE:
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, – Iaşi, Polirom, 2006;
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *