METODELE DE EVALUARE ONLINE SUNT EFICIENTE?

POPA CAMELIA COLEGIUL ECONOMIC “GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

Știm ca evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ. Evaluarea ne dă imaginea eficacității strategiilor și metodelor folosite în procesul de predare-învățare, dar și a corectitudinii stabilirii obiectivelor operaționale și a măsurii în care se regăsesc acestea în rezultatele școlare.
Este nevoie de metode noi la evaluarea online? Încep prin a prezenta părerea unui elev. “În această perioadă Internetul este plin de materiale educaționale interesante care pot fi prezentate de către profesori elevilor: jocuri online, documentare, prezentări, fișe și chiar și cursuri. Eu cred ca acestea ar trebui să constituie baza predării următoarelor lecții. De asemenea ca mod de evaluare cred ca proiectele, eseele, prezentările poate chiar și testele online ar putea fi o soluție bună”
 Deci iată, chiar elevii noștri ne dau soluțiile de evaluare online. Și acuma întrebarea: Ce sa folosim?: metode tradiționale, metode moderne ?
 Dintre metodele tradiționale de evaluare putem folosi probele orale mai putin probele scrise. Pentru probele orale folosim diverse platforme educaționale pe care în întâlniri de tip Zoom putem evalua oral elevii sau observa participarea lor la ore, la activitățile pe care le facem. Dar sunt acestea eficiente? Timpul in online și interacțiunea cu clasa este diferită; în online nu poți să acorzi atenție doar unui elev ,nu intervine mimica, interacțiunea față în față ,ceilalți elevi participanți se plictisesc sau nu au răbdare să asculte.
 Testele online de cele mai multe ori sunt eficiente în cazul în care sunt elaborate bine. La testele docimologice în momentul realizării lor trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, întelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. Testul docimologic este la fel și în evaluarea online. Are urmatoarele etape:

Precizarea obiectivelor testului – descrierea motivelor pentru care se elaborează testul
Stabilirea conținutului ( teme, capitole, grup de lecții din care se va alcaătui testarea)
Stabilirea variantelor de itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi
Elaborearea itemilor-este o operație complexă. Această etapă implică acordarea unui punctaj care să reflecte o notare obiectivă
Elaborarea baremului de corectare

Construcția acestor teste necesită mult timp, dar avantajele testării online sunt multiple:

Testarea permite o evaluare cu un înalt grad de obiectivitate, testele fiind aplicabile oricaror discipline
Posibilitatea de a nota rapid și în mod obiectiv un număr mare de răspunsuri
Monitorizarea răspunsurilor elevilor
Evaluările pot fi păstrate și reutilizate
Feedback imediat atât pentru profesor cât și pentru elevi
Interpretări statistice privind rezultatele

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui test online trebuie ca la dispoziția profesorului care face testul să fie puse următoarele funcționalități:

Dispunerea aleatorie a variantelor de răspuns în test
Limitarea timpului pentru execuție a unui test în funcție de numărul de întrebări și nivelul de dificultate validat înainte
Inchiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat
Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare
Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și grad de dificultate
Limitarea accesului în timpul testului pe alte aplicații sau platforme
Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării la test a tuturor elevilor

 
Experiența mea la primele teste date online la o clasă de liceu a fost că am găsit aceleași greșeli în 10 teste din 27. Elevii ingenioși au postat pe grupul lor fotografii cu problema rezolvată și o parte au copiat rezolvarea. Reacția mea ,ca profesor, a fost că am anulat testul și am gasit soluții noi de evaluare: am dat subiecte individuale.
Dintre metodele moderne de evaluare ce alegem ? Eseu, referat, portofoliu sau proiect ?
Pentru toate aceste forme de evaluare se pot folosi platformele educaționale în care elevii își pot încărca temele sau pus și simplu se poate folosi emailul clasic pentru comunicare.
Proiectul știm ca este o metodă complexă de evaluare în care elevul își poate demonstra cunoștințele, deprinderile, abilitățile. Elaborarea acestuia necesită o perioadă mai mare de timp și poate fi o sarcină individuală sau de grup. Pe lângă faptul că este o metodă de evaluare, proiectul este și o metodă de învățare interactivă facilitând abordările de tip inter și transdisciplinar. Prin proiect se asigură dezvoltarea competențelor de relaționare a celor de comunicare, stimuleaza creativitatea și încrederea în propriile forțe.
Referatul se poate folosi în evaluarea online; au un pronunțat caracter formativ și creativ. Referatele relevă motivația de documentare a unor elevi și pot exersa în mod organizat activitați de cercetare bibliografică independentă. Dezavatajele acestei forme de evaluare sunt: referatele sunt pretabile la clase mari de liceu și la motivarea elevilor cu potențialuri mari. Exista riscul de a fi copiate și evaluarea lor necesită mult timp din partea profesorului.
 Evaluarea de către colegi și autoevaluarea sunt posibile și online. Prin aceste metode de evaluare elevii sunt încurajați să-și administreze propria evaluare și să-și dezvolte abilități necesare pentru învățare autonomă pe tot parcursul vieții.
Concluzionând, evaluarea online poate furniza o mult mai mare flexibilitate în privința locului, momentului și a felului în care este realizată evaluarea și totodată ofera elevilor o gama mult mai largă pentru a-și demonstra cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *