QUIZZEZ CA INSTRUMENT UTIL ÎN EVALUAREA ONLINE

POPESCU MIHAELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, TG-JIU

 Învăţământul electronic sau e-learning-ul (online learning-ul, Web based learning-ul) reprezintă o modalitate actuală de dezvoltare a educaţiei, în concordanţă cu descoperirile tehnologice. O definiţie restrânsă a termenului de învăţământ electronic, așa cum apare în literatura de specialitate, este următoarea, termenul fiind utilizat şi cu referire la o multitudine de tehnici de învăţare, instruire prin mijloace asistate de calculator: oferirea educaţiei, instruirii sau învăţământului prin mijloace electronice (Brut: 2005, Cucoș: 2006, Holotescu: 2004). E-learning-ul are la bază o clasă virtuală cu un instructor care planifică activitatea grupului, materialul educaţional fiind disponibil pe un site specializat, accesat în baza unui nume de utilizator şi a unei parole (Achimaş-Cădariu: 1998)
În cele ce urmează, vom prezenta Quizzez, ca instrument gratuit de evaluare a elevilor, acesta putand fi accesat de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet. Pașii pentru crearea unui test, utilizând aplicația Quizzez sunt următorii (Holotescu: 2004)
a) deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com, după care conectați-vă cu un cont Google sau creați un cont nou ─ după crearea contului şi logare, în partea stângă a ferestrei este meniul aplicaţiei care conţine teste, rapoarte, colecţii ale celui care le-a creat sau care pot fi preluate dintr-o bibliotecă de teste clasificate pe diferite discipline şi domenii
c) creați un nou test cu itemi luați din teste deja existente în biblioteca aplicaţiei sau cu itemi noi realizați de utilizator.
d) numiți testul, raportându-va la caseta ,,denumește chestionarul” și adăugați o imagine din caseta corespunzătoare ─ opțiune facultativă, selectând și limba în care va fi creat testul
e) apasați butonul ,,creează” și, în continuare, adaugați itemii testului prin găsirea unora în testele deja existente sau creați itemi noi cu un singur răspuns corect sau cu mai multe răspunsuri corecte; în casetele de text, completați conţinutul întrebării apoi adaugați, pe rând, posibilele răspunsuri, sub formă de text sau sub formă de imagini.
f) bifați răspunsul corect şi setați timpul acordat rezolvării, apoi salvați testul, luând în considerare ca numărul de întrebări pe care trebuie să le aibă este minim 6; adaugați, pe rând, toate întrebările testului şi apasati butonul de finalizareș
g) adaugăți informaţii suplimentare testului, cum ar fi nivelul (clasa) pentru care a fost creat testul, domeniul şi categoria cu privire la care poate fi asociat testul; salvați informatiile suplimentare accesând butonul de salvare a informațiilor din test.
Menționam că testul poate fi trimis unuia sau mai multor profesori, dar acest pas nu este obligatoriu şi poate fi evitat prin apăsarea butonului ,,refuză’’. După finalizarea etapelor, testul poate fi rezolvat de elevi luand în considerare următoarele aspecte: în timp real, în clasă, cu toţi elevii – această optiune permițând asocierea unui cod testului și facilitând distribuirea testului către elevi, ca temă sau ca activitate în clasă. De asemenea, pe măsură ce elevii se conectează cu codul primit, ei apar în lista testului, iar când toţi sunt conectaţi, se apasă butonul ,,start”, acesta fiind momentul când elevii primesc testul spre rezolvare. În timp ce elevii rezolvă testul, rezultatele se pot vedea în secțiunea ,,rapoarte’’. La finalizarea testului se apasă butonul de finalizare.
Alte secțiuni ale aplicației Quizzez, sunt următoarele, aceasta conținând, de asemenea, o bază de date cu milioane de teste create de profesori: secţiunea ,,Caută un chestionar” permite căutarea unui anumit tip de test din biblioteca aplicaţiei; secţiunea ,,Colecție” permite gruparea testelor în colecţii în funcţie de diferite criterii (clasă, nivel, unitate de învăţare); secţiunea ,,Chestionarele mele” conţine toate testele create de utilizator; secţiunea ,,Rapoarte” conţine rezultatele testului ─ acestea pot fi printate în mod direct, accesând butonul pentru imprimare sau pot fi descărcate într-un fişier Excel și trimise prin email tuturor părinţilor.
În concluzie, integrarea resurselor TIC în activitatea educaţională, in special a aplicatiei Quizzez, are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi a mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării devine așadar consecința interacțiunii elevului cu cel care conduce învăţarea, cu laptopul, cu telefonul mobil, cu sursele de informare accesibile: Internet, medii de învăţare colaborative on-line etc.
Practica pedagogică, așa cum evidențiaza numeroși autori relevă următorele avantaje ale integrarii TIC în procesul instructive-educativ: stimularea capacităţii de învăţare ale elevilor în acord cu cerințele societății moderne; utilizarea ulterioară a competențelor dobândite; individualizarea învăţării şi eficientizarea însușirii cunoștințelor prin aprecieri imediate ale răspunsurilor elevilor; promovarea învăţării interdisciplinare, interactive, centrate pe elev, folosind metode euristice; dezvoltarea creativităţii elevilor prin intermediul software-ului educaţional specific; reducerea timpului de învăţare și ridicarea calităţii învăţării; creşterea interesului şi a motivaţiei educabililor; asigurarea accesului la informaţie; crearea unor reprezentări interactive; asigurarea suportului tactic şi strategic al procesului educaţional; diagnoza şi corecţia erorilor.
 
 
REFERINŢE:
* Achimaş-Cădariu, A. „Ghid practic pentru educaţie la distanţă”. Bucureşti: Alternative, 1998,
* Brut, Mihaela, 2005, Instrumente pentru E-Learning, Ghidul informatic al profesorului modern, Iasi, Polirom
* Cucos, C., 2006, Informatizarea in educatie: aspecte ale virtualizarii formarii, Iasi, Polirom.
* Gliga, Lucia, E. Noveanu, 2002, Tehnologia informatiei si comunicatiei, Ghid pentru formatori si cadre didactice, Bucuresti, MedC.
* Holotescu, Carmen, 2004, Ghid eLearning, Timisoara, Solness.
* Istrate, O., 2000, Educatia la distanta. Proiectarea materialelor, Botosani, Agata.
* Jalobeanu, M., 2001, WWW in invatamant. Instruirea prin Internet. Cum publicam si cum cautam pe Web?, Cluj, Editura Casei Corpului Didactic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *