FUNCȚIILE PRINCIPALE ALE EVALUARII

PRF. INV. PRIMAR, RUSU CRISTINA-DANIELA, SCOALA GIMNAZIALA „DOMNITA MARIA” BACAU

La clasa pregătitoare evaluarea urmărește progresul copilului în raport cu el însuși și mai puțin în raport cu normele de grup care sunt relative.Pentru o evaluare corectă, la clasă pregătitoare în special, progresul copilului trebuie monitorizat, înregistrat, comunicat și discutat cu părinții. Acest lucru trebuie făcut periodic. În acest caz, evaluarea ar trebui să îndeplinească următoarele funcții:
Funcția de măsurare – ce a învățat copilul?
 Funcția de predicție – este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor?
Funcția de diagnoză – ce anume stă în calea dezvoltării copilului?
Metode și instrumente de cunoaștere
Demersul de cunoaștere a elevilor presupune, printre altele, aplicarea unor metode și instrumente de cunoaștere, cum ar fi: metoda observației sistemice, metoda convorbirii, metoda biografică etc. Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învățământ. Se recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achizițiile copiilor și să stimuleze în același timp dezvoltarea de valori și atitudini în contexte firești, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competențele specifice, evitându-se comparațiile între elevi. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularitățile individuale și de vârstă ale elevilor. Una dintre metodele pe care le putem utiliza la clasa pregătitoare fiind observarea sistematică, fără a emite judecăți de valoare.
Înregistrarea se va face pe baza unei grile de observație, care sistematizează obiectivele urmărite.
Observarea sistematică are următoarele caracteristici:
-Permite urmărirea intenționată și înregistrarea concretă a diferitelor manifestări comportamentale ale copilului, precum și a contextului acelui comportament.
– Asigură resurse extinse de cunoaștere a preocupărilor elevului, a motivației pentru studiu și a potențialului acestuia, raportat la cerințele educaționale.
– Evidențiază în mod concret interesul elevului pentru învățare.
– Este necesară atunci când evaluarea scrisă și orală nu furnizează informații complete.
 
BIBLIOGRAFIE:
* Evaluarea la clasa pregătitoare, București 2018, Academia Edu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *