EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE ȊNVĂŢARE ȊN MEDIUL ONLINE

PROF. ȊNV. PRIMAR NEAGU DOINA; ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”; COMUNA CUZA-VODĂ; JUDEŢUL GALAŢI

O ȋntrebare frecventă astăzi, ȋn această perioadă de criză/pandemie, cu care se confruntă ȋntreg mediul educaţional este:”Cum se face evaluarea ȋn mediile de ȋnvăţare online?” Evaluarea fiind esenţială ȋn procesul de ȋnvăţare: oferă informaţiile despre progres şi ghidează ȋnvăţarea.
 Pentru categoria „ȋnvăţământ primar” experienţele şi practicile ȋn evaluarea rezultatelor ȋnvăţării online au fost destul de timide… ca să nu spunem inexistente…
 Intervenţia brutală a stării de urgenţă a condus la găsirea ad-hoc sau adaptarea de către cadrele didactice a unor metode de evaluare a activităţii de ȋnvăţare online pentru preşcolari şi şcolarii mici.
 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt: comunicarea prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite si comenta pe marginea temelor (compuneri, exerciţii, probleme, fişe de lucru) şi testarea pe computer (de exemplu răspunsuri scurte, ȋntrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă).
 Ȋn prezentul material voi aborda câteva dintre opţiunile de evaluare online pe care le-am putut aborda la clasa a patra:
 a) DEZBATERILE ONLINE – sunt foarte interesante şi atractive pentru elevi. Se realizează pe teme date (procese literare, „Cum apreciez …?”, „Aprobare/dezaprobare”, „Ce am citit, ce am aflat despre…”, cu elevii organizaţi pe echipe sau individual şi ȋntr-un interval de timp limitat.
 Avantajele acestei metode: dezvoltă abilităţile de susţinere a unui discurs ȋn public, dar şi capacitatea de selectare şi de extragere a esenţialului.
 Dezavantajele: capacitatea limitată de folosire a resurselor online, starea emoţională a şcolarului mic – ceea ce ar duce la o notare mai puţin clară.
 b) EVALUARE PRIN ACTIVITĂŢI, PROIECTE INDIVIDUALE ŞI DE GRUP
Proiectul se va realiza individual sau ȋn grup, pe o temă specifică şi va fi postat pe grupul de lucru – scris, sub forma unui clip video sau audio sau se poate face o prezentare ȋn faţa colegilor.
 Acest tip de activitate necesită cercetare, analiză şi sinteză din partea elevilor care au realizat materialul şi dezvoltă capacităţile de observare, de informare, de dialog(obligând ȋn online la un control mai atent al conversaţiei) pentru toţi participanţii la analiza proiectului realizat.
 Avantaje. Această metodă de evaluare este importantă pentru că ea reprezintă mult mai mult decât o simplă reproducere de cunoştinţe sau de informaţii. Dezvoltă mai multe competenţe de selectare, de ordonare, de asamblare, de expunere şi transmitere, ceea ce dă şi unicitate proiectului; reflectă modul de gândire al elevului/grupului la un moment dat, ȋntr-o anumită etapă a dezvoltării sale.
 Dezavantajul acestei forme de evaluare este că durează foarte mult, este o metodă consumatoare de timp. Prezentarea proiectelor trebuie să se facă ȋn mai multe etape, ceea ce poate influenţa şi notarea evaluatorului.
 c) REALIZAREA UNUI PORTOFOLIU DE ȊNVĂŢARE este o metodă foarte utilă pentru că reuneşte toate tipurile de informaţii şi materiale realizate pe parcursul ȋnvăţării (compuneri, chestionare, fişe de informare, desene, afişe, dramatizări, proiecte), devenind astfel o sursă de informare şi repetare a cunoştinţelor mereu la ȋndemână, dar şi o carte de vizită pentru fiecare elev.
 Ȋnvăţarea online necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea acestora de a rezolva probleme de ȋnvăţare şi probleme tehnice.
Tocmai din acest punct de vedere ȋnvăţărea online nu este tocmai la ȋndemâna şcolarului mic.
Elevii de vârstă şcolară mică nu reuşesc sau nu pot să ȋşi asume responsabilităţi atât de mari: lucrul cu deosebită conştiinciozitate ȋn afara şcolii, departe de profesori şi de colegi.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Webinar #impreunaonline – Idei și metode de evaluare educațională online
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *