EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL ON-LINE DIN PERSPECTIVA DISCIPLINEI EDUCAȚIE MUZICALA

PROF. ADRIAN IERCOȘAN, COLEGIUL NAȚIONAL VASILE LUCACIU, BAIA MARE

În procesul instructiv-educativ, etapa evaluării reprezintă un subiect delicat în perspectiva încărcăturii sale morale pe care o are asupra celor implicați, atât profesori, cât și elevi. Se urmărește o cuantizare a abilităților și cunoștințelor dobândite de elevi, în decursul unei perioade de timp, cumularea unor informații despre progresul elevilor și confruntarea rezultatelor și performanțelor obținute de aceștia în funcție de achizițiile și abilitățile dobândite anterior față de obiectivele specifice disciplinei de învățământ.
Dacă ne referim la o disciplină artistică, care presupune creativitate și sensibilitate, așa cum este educația muzicală, evaluarea trebuie să abordeze atât segmentul cognitiv, cât și cel legat de abilitățile specifice muzicale. Evaluarea trebuie să aibă funcțiile specifice oricărei forme de apreciere și de cuantificare a unui progres, respectiv de diagnoză, de pronosticare, de selecție și de certificare.
În cazul educației muzicale, tocmai specificul special al acestei discipline necesită o abordare deosebită a evaluării dinspre latura cognitivă, înspre latura practică formată din deprinderi și abilități. Chiar și latura interpretativă a muzicii, aduce cu sine în evaluare câteva aspecte sensibile, legate de deosebirile dintre elevi (unii care sunt mai talentați sau alții care investesc mai mult efort pentru a compensa lipsa acestui talent). De aceea, profesorul trebuie să găsească permanent metode de recunoaștere a acestui efort, completat prin încurajări și aprecieri verbale, menite să stimuleze perfecționarea elevilor în dezvoltarea lor muzicală.
În contextul educațional actual, învățământul on-line aduce noi provocări celor doi parteneri educaționali: profesor și elev. Lipsa interacțiunii directe, imposibilitatea de a relaționa și primi un feed-back imediat, aduce câteva neajunsuri în procesul educativ și implicit în evaluare.
Dacă până acum, în evaluarea continuă (permanentă) sincronă puteam verifica pe secvențe mici, însușirea unor deprinderi sau cunoștințe la nivel general, într-o întâlnire de tip conferință video (de exemplu, Google Meet), feed-back-ul se poate realiza doar individual, pentru a evita problemele cauzate de întârzierea sunetului sau de microfonie. Este imposibilă astfel realizarea unor activități ce presupune interpretare muzicală (vocală, instrumentală sau vocal-instrumentală) simultană de tip grup vocal, cor, grup instrumental sau orchestră. Nu se poate asigura nici suport armonic sau acompaniament, interpretarea suferind distorsiuni, întârzieri sau sacadări repetate, neputând oferi o perspectivă concretă a progresului muzical și implicit o evaluare corectă, atât continuă cât și sumativă. Este recomandată, prin urmare, audiția muzicală în care este stimulată învățarea euristică (prin descoperire inductivă sau deductivă) în care elevii vor intui și găsi elemente de limbaj muzical, cu sprijinul profesorului.
În ceea ce privește partea teoretică, informațională, profesorul are o posibilitate de evaluare mai diversă, folosindu-se în prealabil de o paleta mai largă de mijloace didactice, pe care le poate folosi în această perspectivă a învățământului on-line.
Se poate folosi multitudinea de manuale digitale existente ca suport didactic și care pot fi urmărite partajând ecranul. Se pot crea materiale adiționale la care se pot atașa fișiere personale, sinteze, prezentări PowerPoint, scheme sau rezumate ale lecțiilor pe care elevii le pot asimila mai ușor, rebusuri sau integrame muzicale, se pot atașa fișiere audio (mp 3 sau link-uri către conținuturi audio-video pe site-ul YouTube). Evaluarea se poate face astfel fie prin referate realizate sub formă de document, realizare și completare de teme, teme cu chestionar sau de tip întrebare, de tip quiz, cum ar fi Kahoot!, înregistrare și postare pe Google Classroom de fișiere audio sau audio-video, realizarea de prezentări PowerPoint, de muncă în echipă prin contribuții informaționale de tip Jamboard sau răspunsuri directe, individuale în cadrul întâlnirilor de tip Google Meet, Cisco Webex sau Zoom.
În acest fel, toate cele trei tipuri de metode și procedee de evaluare muzicală (scrisă, orală și practică) pot fi acoperite și în perspectiva învățământului on-line, asigurând atât verificarea cunoștințelor teoretice a celor evaluați cât și latura practică, esențială pentru această disciplină artistică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *