EVALUAREA ONLINE ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII

PROF. ALBALI RAMONA, COLEGIUL TEHNIC MOTRU

 Globalizarea este un proces complex, el se desfășoară în toate sectoarele de activitate umană din întreaga lume, în condiții diverse de dezvoltare economică, socială, politică și culturală. Termenul globalizare este de origine anglo-saxonă (globalization ), sinonim cu franțuzescul „ mondialisation” și este utilizat de toți. De asemenea, globalizarea este un proces de integrare mondială a statelor, cu scopul creării și asigurării unei comunități mondiale interdependente din punct de vedere economic, politic, social, ideologic, cultural etc.
 Societatea secolului al XXI – lea este o societate informatică, în care mijloacele tehnologice moderne au o pondere foarte importantă în viața cotidiană. Anul 2020 este unul atipic, în care anomaliile sanitare și sociale devin o caracteristică negativă și parcă fără de sfârșit. În martie 2020, Terra s-a oprit parcă pentru o clipă infinită să ne ceară responsabilitate, integritate, compasiune și unitate politico-socială.
 Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale.
 Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe platforme educaționale precum Școala 365, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii tematice prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând prin originalitate.
 Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansablul său. Formele de evaluare pot fi evaluare inițială, formativă și sumativă.
 Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea gradelor didactice din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul tradițional de evaluare .
 Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic – şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare.
 De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi creativi, originali, interesați de domeniul studiat.
 Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt câteva dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare.
În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă.
 Printre beneficiile evaluării online putem aminti : diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a evaluării care este mult mai flexibilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.