METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE

PROF. AMARFEI ALINA G.P.P. ,,PRICHINDEL” SUCEAVA

In activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora.
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa.
În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare, in special la grădiniță unde copii nu pot fi pusi in fata dispoztivelor și nu se pot face activitati sincron cu ei.
In activitatea din gradiniță ca forme metode de evaluare utilizam:
-metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar)
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului,, portofoliul, autoevaluarea.
Comunicarea cu copiii in perioada activitatii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin trimititerea de filmulete video, audia si mesaje scrise.
Pentru probele orale am folosit fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca preșcolarul sa simtă ca este evaluat.
In activitatea de evaluare on-line continuă si sumativă de la sfarsitul grupei grupei mijlocii am folosit cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cunoștinele acumultate de copii.
Pentru a evalua cunoștintele acumulate la o tema dată, dar și pentru a-i stimula în compunerea spațiului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “ Completează cum doresti”, pe baza a trei teme:
Tema nr. 1 – Ce poti desena dintr-un pătrat?
Tema nr. 2 – Ce poti desena pornind de la un punct?
Tema nr. 3 – Ce poti desena dintr-un triunghi?
În urma aplicării repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de cunoștințe, deprinderi de lucru ale copiilor precum și o evoluție a creativitatii lor.
 Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul activităților propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate din poveste.
 Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneală”- Preşcolarilor care au vrut sa participe la acest exerciţiu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coală mai multe pete de cerneală, iar fiecare preşcolar trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de cerneală.
 ,,Realizarea unor poveşti” a fost o alta modalitatea de a ealua cunoștintele si abilitățile preșcolarilor- am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiască cu ele o poveste, oricât de scurtă .(exemplu cuvinte: copac, veveriță, baltă, fericită, ghinde).
In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcică poate fi realizata și de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.
 
 
BIBLIOGRAFIE
Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010,
Botnariuc P, Cucoș C, ,,Școala Online-elemente pentru inovarea educației”(raport de cercetare, mai 2020 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *