NOUA PROVOCARE - DIGITALIZAREA METODELOR DE EVALUARE

PROF. ANAMARIA – LAURA BAZU COLEGIUL DE MUZICA SIGISMUND TODUȚA, CLUJ-NAPOCA

Evaluarea a reprezentat și reprezintă un instrument important al procesului de învățământ, fiind tehnica de a descoperi evoluția elevilor pe întregul parcurs al unui an școlar și având rolul de reglare, optimizare și eficientizare a activităților de predare-învățare.
Având în vedere ultima perioadă prin care trece sistemul de învățământ la nivel mondial, adaptabilitatea la modernitate este cheia principală pentru o bună funcționare în contextul dat. Și ce anume presupune această modernitate? În termeni mult mai noi ea presupune o digitalizare a procedeelor prin intermediul cărora se desfășoară procesul de predare-învățare, statutul ei fiind reconsiderat în cadrul acestui proces.
Studii cu privire la o evaluare modernă au început să apară cu mulți ani în urmă, însă acum accentul cade și mai mult pe varianta de a digitaliza sistemul de învățământ, importanța rămânând pe autoevaluare, metacogniție, autocontrol, autoreglare, percepția eficacității personale, etc.
Ceea ce se urmărește este respectarea principalelor valențe formative ale metodelor și tehnicilor moderne de evaluare și anume: stimularea activismului elevilor, accentuarea valențelor operaționale ale diverselor categorii de cunoștințe, evidențierea progresului în învățare al elevilor și, automat, facilitarea reglării/autoreglării activității de învățare, formarea și dezvoltarea capacităților de investigare a realității, formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă, dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale, dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol, dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare și multe altele.
Metodele inovative de evaluare precum hărțile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigația, sunt metode de evaluare moderne care contribuie sub o altă formă la o îmbunătățire a sistemului de evaluare. Însă, luând în considerare contextul pandemic, automat trebuie să mergem dincolo de ce s-a stabilit până acum și, într-un ritm alert, să reușim să digitalizăm toate aceste forme de evaluare prin intermediul tehnologiei ajungând la forma de evaluare online.
Deși existau aceste idei și variante adjuvante în procesul de predare-învățare-evaluare, acum sunt și puse în aplicare făcându-se apel la toate formele online: site-uri unde se găsesc deja teste interactive (elevii trebuie să completeze testul cu răspunsurile corecte și apoi testul se trimite automat ca e-mail către cadrul didactic), site-uri care permit profesorilor să-și creeze propriile teste (unele tot interactive) care apoi pot fi aplicate la clasă în mediul online, sau chiar prin intermediul platformelor pe care lucrează pentru predarea online, platforme care permit crearea de teste temporizate astfel încât să existe un control asupra modului de desfășurare a testului. Astfel de platforme precum Google Classroom sau Microsoft Teams sunt printre cele mai utilizate pentru actul de predare-învățare-evaluare și ușurează modalitatea de evaluare necesară procesului educativ online.
Accentul cade tot mai mult pe online și, prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie tot mai pregătite pentru noua formă de desfășurare a procesului educativ, trebuie să conștientizeze necesitatea cunoașterii metodelor/mijloacelor/instrumentelor de predare-învățare-evaluare online, să-și îmbunătățească competențele de a utiliza platformele educaționale, să-și dezvolte competențe de creare și utilizare a resurselor educaționale online și să-și dezvolte competențe de individualizare și flexibilizare a învățării în contextul dat.
 
BIBLIOGRAFIE:
1.https://www.academia.edu/10714940/3_5_METODE_TEHNICI_%C5%9EI_INSTRUMENTE…
2. Albu, M., Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2000
3. Berar, Ioan, Evaluare inițială și diagnostic formativ, Inst. de Ist. „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. VI, 2008
4. Frăsineanu, Ec., Evaluarea în procesul de învățământ și educație, în Pedagogie și elemente de psihologie școlară pentru examenele de definitivare și obținerea gradului didactic II, Elena Joița (coord.), Edit. Arves, Craiova, 2003
5. Jinga, I., Negreț-Dobridor, I., Inspecția școlară și design-ul instrucțional, Edit. Aramis, Secțiunea I, cap. C (Evaluarea) București, 2005
6. https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-concept…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *