EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE – GOOGLE CLASSROOM

PROF. ANDREI ANA-MARIA LICEUL TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul online.
 Incertitudinea, teama de necunoscut, dar și lipsa unei strategii naționale în ceea ce privește modul de desfășurare a activității didactice în mediul online au fost principalele probleme cu care s-au confruntat cadrele didactice, elevii și părinții în momentul în care au fost suspendate cursurile.
 Treptat, atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de învățare. Începuturile au fost grele, iar soluțiile au apărut pe parcurs. Platformele educaționale au luat locul sălii de curs și au facilitat interacțiunea profesor-elev în mediul online.
 Una dintre cele mai utilizate platforme educaționale la nivel național este Google Classroom, numeroase școli implementând această soluție oferită de Google pentru asigurarea unui proces educativ de calitate. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facilă datorită faptului ca are o interfață prietenoasă atât pentru profesor, cât și pentru elev.
 Cadrul didactic are la dispoziție o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor conținuturi: postarea de materiale sub forma unor fișiere încărcate pe platformă – documente word, pdf, link-uri, prezentări Power Point, filmulețe, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ține legătura în permanență cu elevii, precum și utilizarea Google Meet pentru interacțiune video.
 De asemenea, platforma oferă și instrumente specifice pentru realizarea evaluării în mediul online. Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățământ, este extrem de importantă pentru a verifica în ce măsură elevul a dobândit competențele stabilite prin programa școlară aferentă fiecărei discipline.
 În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele docimologice tradiționale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce conțin itemi obiectivi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt, întrebări structurate sau itemi cu răspuns de completare) și subiectivi (itemi de tip eseu).
 O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor conținuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru a căror rezolvare este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită de realizare a temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat o temă la o anumită disciplină.
 Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce privește evaluarea online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă, smartphone, calculator desktop – pentru a participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnată elevului împreună cu explicațiile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate urmări mai ușor progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece sistemul permite ca și părintele să fie parte a procesului educațional.
 Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față.
 Întoarcerea în spațiul școlii este dorită atât de profesori, cât și de elevi; avem nevoie de interacțiunea profesor – elev, avem nevoie să socializăm. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un moment dat, iar atunci când revenim la școală, ideal ar fi să aducem în sala de curs toată experiența pozitivă pe care am dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalități de evaluare testate și aplicate în contextul actual.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *