EVALUAREA UTILIZÂND SOFTURILE DE TESTARE ȘI EVALUARE

PROF. BĂDĂUȚĂ CAMELIA CORINA LICEUL TEHNOLOGIC ”VIRGIL MADGEARU” ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare.
Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea finală.
Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă.
Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste.
Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi:
Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp.
Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.
Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu de aplicat.
Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, grad de dificultate, etc.
În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:

Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă.
Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în caz particular toate sau nici unul.
Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu.
Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie.
Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi anume, adevărat sau fals.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorect.
Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine corectă.
Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate.
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode:

generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat;
afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi.

Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a evalua abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul aplicațiilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-portofolio” sau a software-urilor de tip simulare.
Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. Dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil într-un sistem de evaluare digitală sau incluse într-un software educațional, atunci ele pot presupune din partea evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns.
Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series
Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture.
Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *