IMPORTANTA EVALUARII ONLINE

PROF. BADEAON MARIANA COLEGIUL ECONOMIC „M KOGALNICEANU” FOCȘANI

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi:

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp.
Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.
Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de complexă şi greu de aplicat.

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:

Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă.
Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în caz particular toate sau nici unul.
Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant.

Acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu.

Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie.
Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi anume, adevărat sau fals.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă.
Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorect.
Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine corectă.
Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga.

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *