INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA ONLINE

PROF. BĂDOI MARIA LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXE MARIN”, SLATINA, JUDEȚUL OLT

Evaluarea randamentului şcolar constituie o componentă constantă a activităţii didactice, integrată structural şi funcţional în această activitate. În didactica modernă, evaluarea este considerată parte integrantă a procesului de învăţământ, furnizând, în primul rând, educatorilor şi elevilor informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces.
A evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de învăţământ au fost realizate, precum şi eficienţa strategiilor didactice utilizate. Astfel, evaluarea facilitează reglarea şi autoreglarea procesului de învăţământ.
În condițiile actuale, procesul de învățământ s-a transferat cu preponderență în mediul online Facilitarea accesului, din faţa calculatorului, la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în instituţiile educaţionale.
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare. Acestea, însă, trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe dintre strategiile folosite în evaluarea faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare a rezultatelor și produselor evaluării.
Pentru evaluarea online a elevilor sunt utilizate diverse aplicații și platforme educaționale care permit construirea, administrarea testelor și raportarea rezultatelor în timp real.
Cu ajutorul Formularelor Google se pot elabora teste care să conțină diverse tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante. În elaborare se va ține cont de următoarele recomandări:

Este obligatoriu ca una din întrebări să fie pentru identificarea elevului (ex. Numele și prenumele elevului);
Se recomandă a nu se vor folosi întrebări cu răspuns deschis, pentru a putea face evaluarea testului cu calculatorul, utilizând aplicația Flubaroo;
Răspunsurile corecte la toate întrebările vor fi date de către profesor. Răspunsul corect va fi utilizat ca reper în evaluare pentru răspunsurile elevilor.

După crearea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Testul poate fi trimis pe mai multe căi: prin e-mail (ceea ce presupune ca fiecare elev respondent să aibă un cont de e-mail), prin Facebook, prin Twitter sau prin Google+. Toate aceste variante presupun ca profesorul să cunoască conturile tuturor elevilor din clasă. Există, însă, o variantă mai simplă prin care profesorul obține un link către test într-o formă scurtă și furnizează acest link elevilor:
Elevul accesează link-ul, apare testul, răspunde la toate întrebările, verifică încă o dată dacă a răspuns corect, apoi retrimite testul profesorului.
Odată cu editarea și salvarea testului, se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format Excel. În momentul în care elevii dau remitere testului, numele fiecărui elev și răspunsurile date întrebărilor se înregistrează în foaia pentru răspunsuri. Acționarea meniului RĂSPUNSURI, permite vizualizarea unui REZUMAT al răspunsurilor (necesar pentru statistici) sau vizualizarea în mod INDIVIDUAL a fiecărui răspuns dat de către elevi.
Profesorul stabilește punctajul pentru fiecare item; pentru întrebarea care presupune identificarea repondentului (numele și prenumele) se selectează Identifies Student, se bifează din lista de răspunsuri existente răspunsul corect (cel dat de către profesor) și în final se deschide fila Grades în care putem vedea punctajul fiecărui elev sau procentul de răspunsuri corecte care pot fi convertite în note (în situația în care nu s-au folosit doar 10 întrebări a câte 1 punct fiecare). Ex. 90,91% corespunde notei 9, iar 100% corespunde notei 10 etc.
Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje:

Profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul;
Profesorul câștigă timp deoarece corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului, fiind eliminat astfel subiectivismul, care poate afecta nota acordată.;
Notele obținute pot fi trecute în catalog imediat;
Un test poate fi folosit la mai multe clase de același nivel, mai mulți ani la rând;
Profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără pericolul de a copia unii de la alții).

Fiind vorba de o evaluare online, singurul dezavantaj ar fi lipsa conexiunii la Internet pentru unii dintre elevii aflați în localități izolate.
Încurajez toate cadrele didactice să utilizeze acestă metodă modernă și eficientă de evaluare.
Formularele Google pot fi utilizate și în alte scopuri, nu numai în evaluarea școlară online, cum ar fi: sondaje, chestionare, colectare de date, formulare de înscriere la diferite activităţi etc. Răspunsurile la întrebări sunt păstrate într-un fişier de tip foaie de calcul. Fiecare răspuns are un marcaj de timp, care indică data şi ora la care a fost completat formularul.

BIBLIOGRAFIE ȘI WEB-GRAFIE:
1.Cucoș, Constantin – Pedagogie – Editura Polirom, Iaşi, 2006.
2.Jinga,Ioan, Negreţ, Ion – Învăţarea eficientă – Bucureşti, 1994.
3.Bontaş, Ioan – Tratat de pedagogie – Bucureşti, 2007.
4.Radu, I.T. – Evaluarea în procesul didactic – Editura Didactică și Pedagogică, 2000.
5.http://aepeplus.weebly.com/uploads/3/7/4/8/37485975/tutorial_test_googleaepfin.pdf
6.http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2014/apr/04_18_06_20Google_Drive.pdf
7.http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/google-drive-crearea-formularelor-si.html
8.http://www.jaromania.org/parteneri/pagini/google-for-education
9.https://www.google.com/edu/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *