METODE ȘI TEHNICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE

PROF. BALAN CATALINA LICEUL TEHNOLOGIC BECENI

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în instituţiile educaţionale.
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
 
În momentul evaluarii , la disciplina limba și literature română am folosit harta conceptuală, prezentare prezi
Exemplu:
Completaţi harta conceptuala cu trăsăturile personajului principal.
Argumentaţi, completând harta conceptuală, că opera studiată este comedie sau altă specie literară studiată.
 
Bubbl.us (https://bubbl.us) este o aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online care pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html, pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, pot fi printate sau trimise prin e-mail.. La finalul completării, elevii vor fi solicitaţi să comunice felul în care au completat harta conceptual, trimițând tema pe classrom. Astfel, vor fi exersate şi competenţele de evaluare, iar elevii vor primi feedback rapid.
Prezi (http://prezi.com) – o aplicaţie pentru crearea de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf.
 
 

Exemplu: În momentul însuşirii de noi cunoştinţe, elevii pot fi solicitaţi să realizeze prezentarea unui scriitor, a operelor lui. Vor fi dezvoltate astfel şi competenţe din domeniul informațiilor.
Creaţi o prezentare prezi referitoare la biografia lui Mihai Eminescu.
Glogster (www.glogster.com) și thinglink (www.thinglink.com) reprezintă aplicaţii simple pentru crearea de postere interactive, constând în combinarea de imagini, video, muzică, fotografii, linkuri pentru a crea pagini multimedia; poate fi încorporat în orice pagină web.
 
Exemplu: Imaginați-vă că pregătiți un eveniment dedicate Zilei Limbii Române, la care vor participa elevi invitați din țările vecine. Realizați un poster reprezentativ pentru acest eveniment, folosind mijloace diferite de exprimare :fotografii, desene, versuri, decupaje de reviste etc.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *