ȘCOALA DE ACASA - MEDIUL ONLINE DE INVAȚARE

PROF. BIȚAN ANGELA ȘCOALA GIMNAZIALA ,,OPREA IORGULESCU”, CAMPULUNG

 ,,Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.”
 (Nelson Mandela)
 
 Școala online a devenit o adevărată provocare pentru toți dascălii, aceea de a continua învățarea de acasă, utilizând instrumente online, menținând legătura cu elevii și încurajându-i să lucreze și să învețe independent. Începuturile au fost dificile, însă cu pași mici putem cuceri o lume mare.
 Pentru a demara activitatea de învățare online, profesorii au fost nevoiți să studieze platformele de învățare, să obțină informații de la părinți pentru a face posibilă trecerea la desfășurarea activităților online. În urma informațiilor primite, aceștia și-au creat conturi de messenger, whatsapp și G-suite.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă?
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.
Să enumerăm câteva:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.
 Dacă majoritatea elevilor din mediul urban au acces la învățarea online, despre cei din mediul rural, nu putem spune același lucru. Pentru cadrele didactice care își desfășoară activitățile în zone defavorizate, provocările au fost mai mari. Mulți dintre elevii care învață în școlile din mediul rural, provin din familii care se confruntă cu dificultăți financiare. Asigurarea cu dispozitive electronice care să le facă accesibilă învățarea online s-a făcut cu dificultate. Lipsa banilor, dar și a conexiunilor la internet au mărit prăpastia între elevii din mediul rural și cei din mediul urban.
 Și totuși școala a trebuit să continuie. Creativitatea cadrelor didactice care predau în astfel de școli a fost pusă la grea încercare. Stimularea și menținerea interesului pentru activitățile desfășurate în mediul online au constituit o altă provocare, dar și realizare. Acestea au structurat conţinutul educaţional astfel încât să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere, au dat teme la disciplinele de bază și i-au îndemnat pe elevi să citească, au monitorizat ulterior realizarea temelor fiecărui elev, prin postarea și evaluarea acestora pe Whatsapp sau Messenger, cu feedback aplicat și încurajări pe proces.
 Acolo unde nu s-a putut preda prin intermediul platformelor puse la dispoziția cadrelor didactice de diferite instituții sau ONG-uri, fie pentru că elevii și părinții acestora nu dețin competențele digitale necesare pentru a a se conecta și crea conturi, fie din cauza lipsei dispozitivelor electronice care să le permită accesul acestora la aceste platforme, s-au recurs la rețelele sociale (facebook, WhatsApp, messenger) și astfel școala a continuat de acasă. Cadrele didactice au fost nevoite să ia legătura telefonic cu unii elevi și să lucreze individual cu aceștia. Iar unde s-a reușit, elevii au fost ajutați să se familiarizeze cu platformele indicate. De asemenea, au depus un efort enorm pentru ca elevii să fie menținuți în contact cu activitățile de tip școlar. De multe ori părinții, mai ales la clasele primare, au fost nevoiți să se alăture acestora și să se implice mai mult în derularea activităților de predare-învățare-evaluare. Aceștia au ajuns să cunoască și să recunoască munca pe care o realizează un învățător. În această perioadă de grea încercare legătura cu familia s-a consolidat.
 Sperăm să continuăm colaborarea cu aceștia în mediul online și după perioada de pandemie. Pe viitor vom continua să aplicăm la clasă ceea ce am învățat în această perioadă și să menținem o legătură mai stransă cu familia prin intermediul tehnologiei. Prin utilizarea elementelor multimedia şi a învăţării interactive, am observat o creştere a motivaţiei pentru studiul individual, asigurându-se astfel succesul şcolar.
 
 
BIBLIOGRAFIE:
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *