INSTRUMENTE DE EVALUARE ON-LINE

PROF. BODROGEAN ADINA LUCIA LICEUL TEORETIC ,,GRIGORE MOISIL’’, TIMIȘOARA

Predarea, învățarea și evaluarea constituie un proces complex. Predarea este componenta prin care se transmite un conținut către elev. De obicei predarea presupune un proces unidirecțional, dar marea parte a autorilor de specialitate recomandă interacțiunea. Aceasta include o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține și aplica conținuturile învățării.
Învățarea este o componentă individuală, voită și foarte diversificată realizată de elev. Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare. Motivația de a învăța este un factor social-cultural foarte complex.
Evaluarea trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale: să fie continuă, completă și corectă. Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie:

Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)?
În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)?
Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?
Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)?
Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea?

Ultima întrebare se referă chiar la metodele și tehnicile utilizate pentru evaluare. Evaluarea on-line presupune multiple aspecte care nu erau prezente la evaluarea față în față.
La disciplina limba engleză crearea fișelor de lucru interactive pe platforma Liveworksheets este de foarte utilă. Aceasta permite utilizatorului să transforme tradiționalele fișe de lucru în exerciții online interactive cu ,,self-correction’’. Elevii pot rezolva aceste fișe interactive online și apoi să trimită răspunsurile profesorului. Este foarte motivant pentru elevi, iar profesorul economisește timp. Mai mult decât atât, aceste fișe interactive folosesc noile tehnologii incluzând sunete, filmulețe video, întrebări cu variante de răspuns, chiar exerciții de ,,speaking’’. Există o colecție de astfel de fișe care acoperă o arie largă de limbi și materii.
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
Google forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul poate să includă imagini sau video. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.
Acestea au fost doar câteva instrumente prin care se poate realiza evaluarea on-line.
În contextele on-line, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune semnificativă. Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui în totalitate acțiunile feedback-ului învățării, acțiuni inițiate de învățător sau profesor.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, Nr. 3/2016, Strategii didactice moderne. Metode interactive de predare – învățare – evaluare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *