METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE CONCEPTE GENERALE ÎN PREDAREA ȘI EVALUAREA ONLINE

PROF. BOGDAN GABRIELA LICEUL TEHNOLOGIC ¨CONSTANTIN BURSAN¨ HUNEDOARA

Metodele de predare au evoluat și s-au transformat de-a lungul timpului, păstrând întotdeauna bine definite rolurile emițătorului și receptorului. Vehiculul cunoașterii, canalul de transmitere a informației s-a încadrat într-un spațiu fizic: clasa, amfiteatrul, biblioteca, etc.
 Secolul XXI a fost marcat de apariția noilor tehnologii. Avantajele oferite de tot ceea ce inseamna aplicații IT, Internet, tablete, telefoane inteligente, s-au reflecat în diversificarea modurilor de predare și în dinamica comunicării elev-profesor. Evenimentele sanitare rezultate în urma pandemiei Covid-19 au determinat schimbarea utilizării spațiului virtual.
 Cele două spații, prezențial și virtual/online nu se exclud, se combină, însă predarea online are un rol semnificativ în ultimele luni ale anului 2020.
 Unele dintre structurile informatice și didactice care favorizează și proporționează accesul la educație într-o situție de urgență sanitară sunt:

Calculatoare. Atât instituția de învățământ, cât și elevii au nevoie de unelte informatice suficiente care să le ofere posibilitatea predării unor ore de calitate. În multe țări europene s-au acordat subvenții sau ajutoare economice pentru cumpărarea de tablete pentru ca toți tinerii, indiferent de mediul socio-economic din care provin, să aibă aceleași drepturi la educație.
Conexiune la Internet. Este necesară o buna conexiune. Guverne din Europa au creat programe economice de includere a elevilor cu dificultăți în ceea ce privește plata unui seviciu de Internet.
Adaptarea unităților didactice la formatul online. Aplicații precum Microsoft Teams, Zoom, Meet, îmbină imagini, prezentări PowerPoint, chats cu interacțiunea in timp real între elevi și cadrele didactice.
Salvarea conținutului corespunzător fiecărei materii. Păstrarea documentelor in spațiul virtual, reprezintă o buna metodă pentru recapitularea conceptelor fundamentale. Fie ca sunt păstrate in Drive sau in cadrul diverselor aplicații folosite, comoditatea de accesa la orice ora, din orice loc o lecție, stimulează procesul de învățare.
Întrebările din chat. Reprezintă o oportunitate pentru elevii care în timpul orei, sunt timizi și nu întreabă sau pentru cei care recitind o lecție au noi întrebări.

Importanța invățământului online constă în faptul că în situații de izolare fizică, educația poate decurge respectănd metodologia dezvoltată pentru fiecare curs școlar. Un aspect pe care acest tip de predare nu îl poate suplini, e contactul uman, relația pe care elevii o au cu colegii sau cu profesorii. Clădirea în care se găsește liceul sau gimnaziul, nu e doar un spațiu fizic, e un loc de întâlnire, realizare de activități complementare, acces la resurse cum ar fi carțile, revistele și calculatoarele din bibliotecă sau CDI.
Evaluarea online se poate face cu examene tip test care se corecteaza cu un algoritm implementat în programarea aplicației folosite, examene orale în videoconferințe sau eseuri trimise online de către elevi.
Din punct de vedere al învățământului din viitorul apropiat, un viitor poate incert, predarea online trebuie să coexiste cu cea tradițională și amândoua să se retroalimenteze pentru a se adapta noilor provocări socio-sanitare. Următoarele activități cheie ar putea îmbunătăți învățământul online:

Cursuri de dezvoltare a abilităților digitale pentru elevi și cadre didactice, dar și pentru părinți. Acordarea unor certificate digitale poate stimula participarea.
Consiliere psihologică pentru a se gestiona emoțiile si fundamentarea relațiilor interpersonale în predarea online.
Biblioteci școlare digitalizate care pot oferi cataloage online, activități multiculturale, cursuri de limbi străine. Competențele digitale pot fi evaluate prin cursuri bibliografice oferite de bibliotecari în colaborare cu profesorii.
Crearea de mailuri instituționale care sa ofere accesul elevilor si cadrelor didactice la o rețea naționala de muzee, biblioteci, cinematografe și teatre online. După fiecare vizită online, se poate cere elevilor, o descrierea a activității pentru a o incorpora în evaluare continuă.
Promovarea realizării în rândul elevilor de eseuri și prezentări în echipă folosind canale de Youtube, Classroom sau aplicațiile anterior menționate.
Adaptarea ritmului in cazul fiecărui elev. În predarea online, trebuie sa personalizăm și să identificăm necesitățile educative pentru a putea folosi uneltele informatice de care nu dispunem într-o clasă ¨preCovid¨. Evaluarea se poate flexibiliza în concordanță cu orarul elevului, În învățământul dual, avem elevi care lucrează, o evaluare online în funție de orarul profesorului si al elevului, le poate facilita obținerea unor cunoștiițe temeinice și oportunitatea de a progresa.
Chiar dacă se poate vedea o ora online din orice loc conecatat la Internet, trebuie ținut cont că nu toți elevii au un mediu familial propice sau o cameră propie unde pot participa liniștiți în predare și evaluare. Măsurile politice și sociale trebuie să definească planuri de învățământ online care să ofere oportunități adaptate necesităților tuturor elevilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *