METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE

PROF. BOȘCA MARINELA NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALA „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC

 MOTTO : “ Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a-i învăţa pe alţii.“ Ralph Waldo Emerson
 
 În cadrul procesului de predare-învățare-evaluare, evaluarea este o activitate complexă prin care se precizează relația dintre conținut și obiectivele, scopul, momentul realizării, modalitățile și criteriile de apreciere ale procesului educațional în ansamblul lui.
 Din punct de vedere tradițional evaluarea este considerată un act de măsurare a „cunoștințelor elevilor”, iar metodele tradiționale de evaluare erau axate pe „a învăța să știi”. Învățământul actual își propune realizarea de competențe care să permită elevilor rezolvarea în contexte diverse a problemelor specifice unui anumit domeniu al cunoasterii, își propune pregătirea viitorilor absolvenți pentru a se adapta unei societăți în schimbare, mai ales în ceea ce privește piața muncii în care întregul sistem este informatizat.
 După cum bine se știe, începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională, adică spre predarea online, ceea ce a necesitat un foarte mare efort din partea tuturor (profesori, elevi, părinți etc.).
 Noua tehnologia ne-a pus la dispoziție un alt fel de sistem de predare-evaluare care se deosebește în mare parte de ceea ce știam noi până acum. Dar, totuși, experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Profesorii trebuie să se îndepărteze de la noțiunea clasică de evaluare, adică de la simpla foaie de test, și să treacă la documentele electronice, ajutându-i pe elevi să devină autonomi în învățare.
 În ceea ce privește materia pe care o predau, Limba și literatura română în gimnaziu, am identificate câteva metode de evaluare specifice pe care le-am aplicat în procesul de predare-evaluare online.
 Una dintre aceste metode este Eseul liber, prin care am urmărit creativitatea, imaginația și originalitatea elevilor, dar foarte dificil de evaluat cu obiectivitate și destul de greu de implementat în sistem online în vederea evaluării autonome.
 O altă metodă de evaluare pe care am folosit-o este Chestionarul, alcătuit din itemi cu alegere duală, cu alegere multiplă și itemi de tip pereche. Această metodă asigură o obiectivitate ridicată în evaluarea rezultatelor, măsurând rezultate ale învățării situate la niveluri cognitive inferioare, încurajând o învățare bazată pe recunoaștere, astfel de itemi neputând fi folosiți pentru cuantificarea unor rezultate de evaluare complexă.
 Din nefericire evaluarea online este deficitară, nepermițându-ne obținerea unui feedback comunicațional real, ceea ce nu face comunicarea dintre profesor și elev autentică.
 
BIBLIOGRAFIE:

Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, 2007, Bucureşti
 Stan, C., Evaluare şi autoevaluare în procesul didactic, în Pedagogie, Ionescu, M., Chiş, V., Editura Presa Universitară Clujeană, 2001, Cluj-Napoca
Stan, M. (coord.), Ghid de evaluare la limba şi literatura română, Editura Aramis, 2001, Bucureşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *