STRATEGII DE EVALUARE ONLINE

PROF. BRĂGARU TEODORA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BREASTA, JUDEŢUL DOLJ

 Evaluarea formativă online creşte interesul şi motivaţia elevilor pentru invăţat, dezvoltă abilităţile de autoreglare şi creşte performanţa şcolara a elevilor. Elevii obţin note mai mari la evaluările sumative dacă au participat la evaluări formative de-a lungul semestrului. Cu cât au participat mai des la aceste evaluări, cu atât mai mari sunt beneficiile pentru invăţare. Scopul evaluării formative este in primul rând invăţarea, nu evaluarea in sine.
 Detalierea feedback-ului creşte de asemenea performanţa elevilor. Prin feedback trebuie să-i dăm elevului informaţii despre performanţele sale, să-i arătăm unde trebuie să ajungă şi cel mai important, să-i arătăm cum să facă acest lucru. Cu cât ii explicăm elevului mai clar ce anume a greşit şi cum il poate face corect cu atât mai mult va invăţa.
 Cu ajutorul feedback-ului, elevul işi poate monitoriza progresul, poate afla unde este dar şi cât de aproape sau de departe este de ceea ce se doreşte. In felul acesta, elevul va deveni mai capabil să işi gestioneze timpul şi să nu işi propună să facă in jumătate de ora o temă care ii va lua mai mult timp. Pe baza diverselor sugestii primite de la profesori, treptat el va fi in stare să işi adapteze strategia de invăţare pentru a obţine ceea ce işi doreşte. Daca un lucru nu funcţioneaza, nu va mai trage concluzia că nu este el capabil, ci pur şi simplu va inţelege că are nevoie de o altă strategie de invăţare.
 Elevii invaţă mai bine atunci când au o relaţie mai bună cu profesorul lor. In mediul online, relaţia cu profesorul este mediată de tehnologie şi poate intâmpina dificultăti. Elevii sunt mai motivaţi şi mai interesaţi atunci când pot avea un rol, când li se cere contribuţia şi când aceasta este apreciată. Când există o conversaţie, adică ei trimit ceva iar profesorii le dau feedback sau când profesorii predau lecţia şi elevii dau feedback, se intâmplă ca relaţia elev-profesor să se imbunătăţească iar implicarea elevilor să crească, să devină mai activi, să inveţe mai bine.
 Evaluarea formativa poate fi realizată prin: teste online, eseul de 1 minut, e-portofoliu, instrumente Web 2.0.
 Testele online permit evaluarea automata şi prin urmare, atât elevul cât şi profesorul vor primi rapid rezultatele. Majoritatea instrumentelor de creat teste online permit adăugarea de itemi cu mai multe răspunsuri posibile din care unul singur corect sau mai multe răspunsuri posibile, din care corecte sunt o combinatie de răspunsuri sau itemi in care elevul poate scrie de la tastatură un răspuns scurt, care este apoi comparat automat cu opţiunile corecte stabilite de profesor.
 Evaluarea formativă prin teste online duce la creşterea performanţei elevilor dacă sunt administrate des. Cu cât sunt mai des administrate cu atât mai scurte trebuie să fie (5-6 intrebări sunt suficiente pentru un test care se dă o data la 2 zile). Testul trebuie să includă şi feedback pentru a menţine interesul elevilor pentru invăţat.
 Eseul de 1 minut este o modalitate de evaluare formativă care solicită elevului să scrie intr-un minut răspunsul la una sau mai multe intrebări. Intrebările des folosite sunt: ”Care au fost cele mai importante aspecte pe care le-aţi invăţat săptămâna aceasta?”, “Ce nu aţi inţeles bine din materia de săptămâna aceasta?“, “Ce propuneri aveţi pentru desfăşurarea orelor in continuare?”, etc.
 E-portofoliul reprezintă o evaluare care cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă mijloacele tehnice de care dispune şcoala permit, se poate realiza un folder special pentru fiecare elev in care este pusă de la inceput lista de cerinţe şi fiecare elev decide când transferă in folder un anumit element. Portofoliul include rezolvări de sarcini realizate de elevi, nu fişe informative sau scheme de lecţii transmise de către profesori, indiferent dacă elevul le-a copiat cu mâna lui sau nu.
 Avantajul e-portofoliului este că arată evoluţia elevului, care este astfel vizibilă şi pentru el şi pentru profesori şi pentru părinţi (care se confruntă cu propriile dificultăţi in a-şi da seama in ce măsură copilul lor ţine pasul cu şcoala online).
 Instrumentele Web 2.0 permit elevilor crearea de conţinut colaborativ. Elevii pot scrie pe un blog comun, işi pot comenta unii altora postările, pot discuta pe forum-uri sau pot construi wiki-uri, adică un tip special de pagini web la care oricine poate adăuga conţinut.
 Unele din aceste modalităţi sunt mai dificil de evaluat individual, dar pot oferi o imagine bună asupra activităţii de invăţare a grupului şi de asemenea pot semnala atunci când un elev intâmpină dificultăţi. Evaluarea formativă nu se face numai pentru a pune elevilor note ci şi pentru a afla unde se află in călătoria lor spre realizarea obiectivelor şi cum pot fi ajutaţi să ajungă la final cu bine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIBLIOGRAFIE:
* Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010
* Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea  procesului didactic, Editura ArsAcademica, 2010
* Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *