EVALUAREA ELEVILOR ONLINE: METODE ȘI TEHNICI MODERNE

PROF. BULACU KHRISTA-ȘTEFANIA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BALȘ-OLT

Învățarea și evaluarea, cu utilizarea media, pot oferi elevilor opțiuni diverse și interactive. Elevii sunt încântați să lucreze proiecte, teme online. Creativitatea manifestată în întocmirea temelor propuse este uimitoare.
Lecțiile din perioada școlii online se pot desfășura pe mai multe platforme educaționale. Ca profesor, le folosesc pe următoarele:
– Google Classroom, plus Google Meet; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii, se pot acorda note/calificative. Este o platformă accesibilă pentru elevi.
– Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, de asemenea, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au ales variantele corecte sau nu. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
Există multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker, cu ajutorul cărora pot să realizeze filmulețe demonstrative și educative.
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă, menținând activă relația elev-profesor.
Realizările elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia o exprimă este ceva despre care profesorii vorbesc în sens pozitiv.
 La orele de limba și literatura română, nivel liceal, poate fi folosit și Proiectul, ce reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138). Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup și în mediul virtual.
 În utilizarea acestei metode se parcurg mai multe etape: 1. Stabilirea temelor pentru proiect; 2. Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului; 3. Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect; 4. Planificarea activităţii (individuale sau de grup) – formularea obiectivelor proiectului; – constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); – distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; – distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; – identificarea surselor de documentare; 5. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor; 6. Realizarea produselor/materialelor; 7. Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului; 8. Evaluarea proiectului.
Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la cea a procesului, a activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a asigura o evaluare obiectivă, şi să le comunice elevilor.
Proiectul este evaluat online, poate fi un filmuleț, un PPT, un document word. De cele mai multe ori, realizarea depinde și de competențele digitale ale elevilor.
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoş, C., ( 2008), Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom.
2. Manolescu, M., (2005), Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Meteor Press.
3. Oprea, C.L., (2006), Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *