METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE, PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU

PROF. BULIGA MARIA

Evaluarea reprezintă activitatea desfășurată de profesor pentru a identifica nivelul de formare și dezvoltare a competentelor specifice, având valoare atât formativă cât și normativă. Rezultatele obținute la evaluare, sunt în general utilizate pentru a identifica ce trebuie îmbunătățit și asigură profesorul că toate conținuturile lecțiilor ating nevoile educative ale elevilor. Scopul evaluării formative aste ca profesorul să primească feed-back din partea elevilor, astfel încât să își poată perfecționa metodele de predare în funcție de nevoile elevilor.
Învățarea elevilor nu mai este limitată la un spațiu fizic, desfășurarea activităților școlare în mediul online, a lărgit și mai mult posibilitățile de evaluare, deoarece oferă profesorului, o mare varietate de instrumente pe care le poate folosi, pentru a ajuta elevii să interacționeze cu informațiile în situații de învățare noi și interesante. Elevii care desfășoară activități online, au la dispoziție unul dintre cele mai puternice instrumente pentru colectarea și redarea informațiilor. Profesorul poate proiecta activități de evaluare, care utilizează mediul digital, având în vedere, în același timp și activitatea de dezvoltare a competențelor.
Învățarea online valorifică puterea tehnologiei pentru a ajuta elevii să interacționeze cu materialul cursului în moduri noi și creative. Atunci când sunt proiectate evaluări, profesorul poate încorpora materiale audio, video, social media, tehnici de cercetare creativă și multe altele, pentru a ajuta elevii să-și dezvolte abilități valoroase pe care le pot folosi în viitor.
Evaluarea nu mai trebuie să fie reprezentată de ceva ce provoacă elevilor teamă, ci mai degrabă, poate fi o oportunitate pentru incursiuni interesante în sarcini din viața reală, care sa-i ajute la rezolvarea problemelor și duc la dezvoltarea competențelor. De exemplu, profesorul poate cere elevilor să găsească, să evalueze și să sintetizeze informații din resurse identificate pe web, pentru a răspunde la întrebări, pentru a rezolva anumite probleme sau pot utiliza instrumentele multimedia pentru a-și prezenta lucrările.
Testele sunt un instrument tradițional de evaluare. Atunci când sunt asociate cu tehnologia, acestea sunt o modalitate excelentă de a susține învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și variante cu adevărat sau fals. Un beneficiu al acestor teste este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi randomizate, astfel încât testul fiecărui elev să fie unic.
Un test online fără notă, poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o evaluare a cunoștințelor elevilor. De asemenea, poate fi introdus un test de verificare a cunoștințelor într-o secvență de învățare, pentru a consolida conceptele predate în lecție sau se poate efectua un test la sfârșitul cursului pentru a evalua performanța elevilor, în urma desfășurării activității didactice. Profesorii pot lua în considerare si opțiunile de auto-notare oferite de sistemele de management al învățării sau mediile virtuale de învățare. Pot fi setate pentru a oferi elevilor, feedback automat.
 Testele online pot fi create cu ușurință folosind diferite instrumente precum Forms din Microsoft 365 sau iSpring Suite, instrumente care oferă șabloanele adecvate pentru elabora rapid si ușor un test pentru elevi. testul poate fi îmbunătățit, oferind elevilor feedback detaliat al răspunsului.
 Eseul este alta metoda de evaluare iar acesta permite elevilor sa elaboreze răspunsuri elaborate având in vedere cerințele profesorului. Eseul evaluează în mod ușor abilitatea elevilor de a îmbina cunoștințele însușite, de a își exprima opiniile, de a face legături între diferitele noțiuni acumulate oferind răspunsuri asupra nivelului de dezvoltare a competentelor elevilor.
 Activitățile de tip joc transformă evaluarea într-un joc. De exemplu, un joc ar putea cere elevilor să răspundă la un anumit număr de întrebări într-o perioadă de timp și să le acorde puncte în funcție de numărul de răspunsuri corecte.
Evaluările bazate pe jocuri sunt considerate distractive și nu „teste”, deci sunt în general un bun indicator al abilităților și cunoștințelor. În plus, s-a demonstrat că îmbunătățesc învățarea prin promovarea dezvoltării abilităților non-cognitive, cum ar fi disciplina, asumarea riscurilor, colaborarea și rezolvarea problemelor.
Activitățile de tip joc pot fi utilizate, atunci când doriți să vă implicați și să vă provocați elevii într-un mod netradițional. Elevii se bucură să concureze cu colegii lor în acest proces de evaluare prin joc.
Quizlet și Kahoot sunt două aplicații populare pe care profesorii le pot folosi pentru a crea jocuri interactive de învățare cu ritm rapid. Quizlet permite crearea unui set cartonașe online pentru învățarea termenilor și definițiilor, în timp ce cu Kahoot se poate elabora teste captivante în care elevii să obțină puncte, dacă răspund rapid și corect. De asemenea există multe alte aplicații, cum ar fi GimKit, Formative și Plickers, care pot adăuga o secvență de joc în clasă si contribuie la evaluarea formativă.
Un forum de discuții online organizat în jurul unui subiect este o modalitate excelentă de ai ajuta pe elevii să se evalueze și stimulează interesul pentru învățare. În această activitate, elevilor li se oferă o întrebare de gândire critică bazată pe o lecție sau o lectură și li se cere să reflecteze asupra acestora. Răspunsurile lor sunt postate pe un forum și colegilor lor au șansa de a le răspunde. Această metodă este utilă atunci când dorim ca elevii să interacționeze, să comunice și să colaboreze ca parte a procesului de învățare, verificând în același timp înțelegerea subiectului propus. Aceste activități pot fi create pe o platformă externă precum ActiveBoard, Padlet, etc. Se stabilesc obiective de participare și linii directoare care să explice standardele acceptabile pentru postare (respectați-vă pe ceilalți, evitați limbajul neplăcut sau criticile personale etc.). Profesorul ar trebui să revizuiască postările în mod regulat și să ofere feedback constructiv sau îndrumări participanților.
Evaluările online sunt o parte esențială a învățării online și trebuie efectuate cu același nivel de grijă și rigoare pe care îl utilizăm la crearea activităților de învățare. Vestea bună este că nu trebuie să devenim specializați în programare pentru a construi evaluări online. Există multe instrumente software care permit generarea de sarcini atractive pentru elevi. Pentru o evaluare eficientă trebuie să alegem metode de evaluare si instrumente care se pliază pe nevoile elevilor și pe rezultatele pe care dorim să le obținem.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *