COMPUTERUL ÎN EVALUARE

PROF. CĂLIN MARIANA, LICEUL AGRICOL „DR. C. ANGELESCU”, BUZĂU

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate în contextual actual, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi sumativă.
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Câteva dintre instrumentele ușor de utilizat în activitatea didactică sunt: Google Classroom, care include și Google Meet, gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev etc.; Google Jamboard, table virtual, pe care se pot adăuga notițe și se pot vizualiza informații scurte, esențiale, Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Profesorul poate să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. De asemenea, elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori cât mai buni. Se pot include și explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. Kahoot – prin care elevii pot construi ei înșiși itemi, Wordwall – platform ce include șabloane de jocuri diverse, pentru o gamă largă de activități potrivite pentru evaluare.
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc.
Avantajele utilizării computerelor în procesul de evaluare sunt: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat.
Dintre dezavantajele examinării online enumerăm: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; cunoştinţe informatice suplimentare; limitările în construcția și corectarea itemilor deschiși etc.
Prin urmare, evaluarea online este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor de inteligenţă artificială, de testare adaptivă etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a răspunsurilor la itemi deschiși.
Cea mai frecventă formă a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. Exemple de platforme pe care se pot concepe teste sunt: Quizizz, Liveworksheets, Socrative etc.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Pentru testarea computerizată însă, itemii sunt construiți altfel față de o testare obișnuită, ţinând cont de posibilităţile pe care le oferă platformele, de posibilitatea de a reveni asupra răspunsurilor etc. și poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii:o variantă de răspuns corectă; mai multe variante de răspuns corecte, toate sau niciunul; răspuns liber – acest tip de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă răspunsul este corect sau nu; răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere; expresii de tip adevărat/fals; evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant; variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, parţial corect sau incorrect; ordonare de elemente – ce presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o ordine corectă; asociere de elemente – din coloane (din dreapta /din coloana din stânga).
Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate.
Dar, indiferent de părerile pro sau contra utilizării computerelor în evaluare, o concluzie se impune: oricât de performantă este o aplicație, aceasta nu poate înlocui pe deplin evaluarea clasică, tradițională.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura Ars Academica, 2010, https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf

Testarea online a cunoştințelor

Studiul evaluării on-line


https://constantinluca.files.wordpress.com/2013/11/cap5-metode-de-verificare-si-evaluare-a-cunostintelor.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265940159_STRATEGIE_GENERALA_DE_INVATARE_ON-LINE_IN_COOPERARE/link/5437ace80cf2d5fa292b4ef6/download

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *