EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ

PROF. CALOMFIRESCU OZANA

Constituindu-se o excepție de la învățământul de masă sau dacă vreți ca o completare, învățământul vocațional are caracteristici aparte cu așteptări specifice și obiective adaptate. Așadar evaluarea pentru acest tip de învățământ capătă valențe speciale, iar în contextul învățării online, aceasta suferă adaptabilități multiple.
 Factori care nu existau în predarea fizică influențează acum semnificativ acest tip de predare-evaluare online. Iată câteva exemple: viteza fluxului de internet, calitatea difuzoarelor, acordajul instrumentelor (care depinde exclusiv de elev și/ sau părinte), zgomotul adiacent, performanța instrumentelor etc. Pentru educarea auzului, ca o primă condiție este nevoie ca nimic și nimeni să nu se interpună între emițător și ascultător. Această condiție nu mai poate fi respectată, mai mult chiar, factorii perturbatori sunt mai mulți și mai imprevizibili. Cu siguranță în predarea on line nu se mai poate vorbi de emulația care se crea în cadrul orelor între elev și profesor, uneori se pierd elemente de frazare, dinamică și chiar de tehnică iar explicațiile profesorului se reduc de cele mai multe ori doar la respectarea ritmică și intonațională. Fără doar și poate satisfacția elevului se diminuează în acest tip de învățare iar profesorul va apela des la resursele deținute deja de către elev pentru dezvoltarea laturii emoționale. Deosebit de dificilă devine predarea online atunci când vorbim despre elevii începători care descifrează tainele cântatului instrumental. Uneori aceștia nu înțeleg explicațiile profesorului, acesta ar trebui să intervină cu exemple, ajutând fizic componente ale corpului elevului: (ridicarea cotului, curbarea unui deget, împingerea aerului folosind diafragma, etc) însă acest lucru nu mai este posibil, profesorul bazându-se exclusiv pe puterea de întelegere și de autocontrol a elevului.
 Membrii ansamblurilor instrumentale sau vocale nu se pot întâlni în predarea online deoarece în execuția simultană vor exista decalaje ritmice în primul rand, intonaționale, etc. iar conducătorul (dirijorul) nu poate controla actul artistic. Pentru această categorie, soluția este studiul individual și ascultările individuale, iar rolul dirijorului este diminuat considerabil. Cât despre acompaniamentul instrumental acesta se va auzi cu întârzieri mari, suprapunerea fiind imposibilă.
 Aspectele punctate scot în evidență imperfecțiunile acestui tip de învățare și pun în lumină vocația dascălilor în ciuda tuturor obstacolelor.
 În contextul prezentat, evaluarea elevilor se face diferit, respectând însă standardele existente. Evaluarea inițială se poate face prin citirea la prima vedere a unui text muzical care să conțină cât mai multe aspecte prezentate în anii anteriori pentru a stabili nivelul de la care se poate pleca, sau se pot formula itemi măsurabili, sau evaluarea se poate face oral, după imaginația profesorului și posibilitățile acestuia de transmitere digitalizată. Această evaluare este absolut necesară mai ales în situația în care profesorul nu mai lucrase cu acel elev/elevi. După încheierea evaluării, profesorul trebuie să analizeze împreună cu elevul părțile bune și pe cele mai puțin bune pentru a cădea de comun acord cu privire la pașii ulteriori și pentru a fixa ținte reale.
 La evaluarea pe tot parcursului semestrului/ anului profesorul va ține cont de progresul realizat, de cunoștințele acumulate, de implicarea și perseverența elevului. Concursurile câștigate de elev pot fi un bun indicator pentru aprecierea de către profesor, dar nu întotdeauna, deoarece acestea nu reflectă mereu nivelul elevului. Din fericire, concursurile se pot desfășura și on line, modul de desfășurare depinzând de organizatori.
 În învățământul vocațional, extrem de importante în evoluția și dezvoltarea personală sunt aparițiile scenice. Evaluările finale se fac de obicei în fața unui juriu, prin susținerea unui recital în fața acestora, dar în evaluarea finală din online recitalul poate suferi bruiaje, deci pot apărea erori în aprecierile profesorilor, însă acesta este de preferat să rămână.
 Fără a epuiza subiectul despre evaluare și fără a susține suficiența opiniilor, consider că trăim într-o societate în continuă schimbare și că mai mult ca oricând profesorul trebuie să se adapteze vremurilor și tehnicilor apărute, reinventându-se în permanență.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *