METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - EDITIA 2020

PROF. CARNEVALI ANCA LICEUL REGINA MARIA, DOROHOI

 Definitie, forme, metode si tehnici de evaluare

Evaluarea este ,,o activitate prin care sunt colectate, asamblate si interpretate informatii despre starea, functionarea si /sau evolutia viitoare probabila a unui sistem (fie acesta elev sau student, cadru didactic, institutie sau sistem de invatamant)”.
Dupa etapa in care se realizeaza evaluarea:

-evaluare initiala (evaluare realizata la inceputul procesului de predare -invatare);
-evaluarea continua (evaluare realizata in timpul procesului de predare-invatare);
-evaluarea finala (evaluarea realizata la sfarsitul unei secvente bine precizate din procesul de predare -invatare: semestru, an scolar sau ciclu de invatare).
 
3.Metodele si tehnici de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: – orală (expunerea liberă a elevului, conversația, chestionarea orală, interviul); – scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/în cadrul orei, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; – activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților practice desfășurate de studenți; – testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: – posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; – monitorizarea răspunsurilor elevului; – evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; – evaluările pot fi păstrate și reutilizate; – furnizarea de feedback imediat.
– Google Classroom: Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise.
 Instrumente de evaluare frecvent utilizate la ora de limba si literatura romana : chestionarea orala, probele scrise .
 a. Tehnica raspunsului scurt solicita din partea elevului producerea unui rapuns si obiectivarea acestuia. Ulterior, raspunsul scurt furnizat de elevi este comparat cu modelul raspunsului corect.
Avantajele tehnicii sunt evidente: pentru evaluator, ea faciliteaza construirea itemilor, in timp ce pentru evaluat reduce drastic posibilitatea furnizarii unui raspuns corect prin ghicire.
b.Tehnica alegerii duale solicita din partea elevilor asocierea unuia sau a mai multor enunturi cu una din componentele unor cupluride alternative duale, cum ar fi:adevarat /fals, corect/gresit, enunt factual/enunt de opinie.
Avantajele tehnicii: ea abordeaza si valorifica, intr-un intrval de timp scurt un volm impresionant de rezultate de invatare, de complexitate redusa si medie.Dezavantaje:ea este inutilizabila cand se urmareste obtinerea de raspunsuri in situatii complexe.
c.Tehnica perechilor solicita din partea elevilor stabilirea unor corespondente intre cuvinte, propozitii, fraze, nume, litere sau alte categorii de simboluri, distribuitepe doua coloane paralele .
Avantajele tehnicii: ea permite atat verificarea unui foarte important volum de rezultate de invatare intr-un interval redus de timp, cat si construirea facila a elementelor de test.
d.Tehnica alegerii multiple presupune alegerea unui raspuns dintr-o lista cu mai multe alternative, oferite pentru o singura premisa.
Avantajele tehnicii: alegerea multipla permite un inalt grad de flexibilitate, determinat de evantaiul larg de niveluri de generalitate la care pot fi formulate atat premisele, cat si alternativele.
e.Tehnica raspunsului deschis este subiectiva.
Avantajele utilizarii tehnicii: capacitatea ei de a aborda rezultate de invatare de o inalta complexitate, inaccesibile altor tehnici;tehnica raspunsului deschis poate solicita din partea elevului respunsuri in care sa se realizeze integrarea si aplicarea capacitatilor de analiza, sinteza si rezolvare de probleme;usurinta construirii probelor de catre evaluator;aceasta este un mijloc eficace de dezvoltare a capacitatilor de exprimare in scrisa elevilor .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE :
*I.Radu, ,,Evaluarea in procesul didactic”, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999, pg. 13 ;
*Mariana Dragomir, Manual de management educaţional pentru directorii unităţilor de învăţământ;
*Emanuela Ilie, ,,Didactica literaturii romane”, ED.Polirom, 2008 ;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *