METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA CHIMIE

PROF. CETINA ILEANA LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

Metodele de evaluare sunt importante în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt folosite. Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în situaţiile cele mai potrivite. Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Ele vizează capacităţi cognitive diferite şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi informaţii despre procesul didactic. Datorită acestui fapt dar şi diversităţii obiectivelor activităţiididactice, nici o metodă şi nicio un instrument nu pot fi considerate universal valabile pentrun toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile.
 În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în:

metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice;
metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.

 Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare.
 Evaluarea online poate fi utilizată:

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.

 Instrumentul de evaluare este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare care „colectează” informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luate în considerare. Instrumentul de evaluare se compune, de regulă, din mai mulţi itemi. O probă de evaluare (un instrument) se poate compune dintr- un singur item (o singură întrebare, cerinţă, problemă etc, îndeosebi atunci când răspunsul pe care trebuie să- l formuleze elevul este mai complex) sau din mai mulţi itemi. Un instrument de evaluare integrează fie un singur tip de itemi (spre exemplu numai itemi cu alegere multiplă – IAM) şi, în acest caz, constituie un „Chestionar cu alegere multiplă” (CAM), fie itemi de diverse tipuri, care solicită, în consecinţă, tehnici diverse de redactare, formulare sau prezentare a răspunsurilor. Construcţia probelor/instrumentelor de evaluare este o activitate laborioasă. Între complexitatea obiectivelor educaţionale ce trebuie evaluate şi „deschiderea „tehnicilor şi instrumentelor de evaluare trebuie să funcţioneze corespondenţe progresive. Obiectivele se dezvoltă de la simplu la complex, iar instrumentele de evaluare se dezvoltă de la „închise” spre „deschise”. Există o puternică corelaţie între instrumentele de evaluare şi operaţiile evaluării (măsurarea, aprecierea, decizia). De asemenea sunt corelaţii importante între instrumentele de evaluare şi strategiile/tipurile de evaluare, precum şi între instrumente şi metode. Fiecare operaţie, metodă, strategie etc solicită instrumentul evaluativ cel mai potrivit.
 Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată la disciplina chimie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită. pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expună răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.
 Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line de asemenea.
 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
*Daniela Elisabeta BOGDAN, Aurelia MORARU, Maria Cristina CONSTANTIN, Paul GAVRILESCU, Ioana Carmen BOTEANU, Ghid de evaluare disciplina chimie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *