METODE ŞI TEHNICI DE EVALURE ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL ONLINE

PROF. CÎMPEAN CARMEN ȘCOALA GIMNAZIALA ,,GEO BOGZA” BALAN JUDEȚUL HARGHITA

 Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm.
Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-evaluare ,a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ,astfel cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line.
 Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
 Modalităţi de verificare şi evaluare a cunoştinţelor – acestea pot fi realizate prin intermediul testelor. Deseori, ele dezvoltă capacităţile creative şi consolidează încrederea contingentului evaluat printr-o apreciere obiectivă. Evaluarea la calculator este mai obiectivă, transparentă şi exclude apariţia bănuielilor în relaţia profesor-elev privind corectitudinea evaluării.
 Programul Wondershare Quiz Creator are o interfaţă prietenoasă, care permite crearea unor teste de evaluare utilizând mai multe tipuri de itemi: adevărat/fals, un singur răspuns corect, mai multe răspunsuri corecte, potrivire de termeni, ordonarea unor paşi, completare de răspuns, clic pe imagine (hot spot). Programul permite 12 ataşarea unui fişier de imagine sau clip audio/video la fiecare întrebare. Imaginea poate fi ataşată direct prin captură, fără a mai fi necesară salvarea ei în prealabil. Itemii de tip clic map permit maparea unei imagini şi stabilirea zonei care corespunde răspunsului corect.
 Programul WondershareQuiz Creator este deosebit de flexibil în setarea opţiunilor legate de design, fontul, stilul şi culoarea textului cu care sunt scrise întrebările. Se poate stabili numărul de puncte care se acordă pentru fiecare întrebare (acesta contribuie la stabilirea punctajului total) sau se poate aloca un anumit timp de aşteptare până la furnizarea răspunsului (teste cu limită de timp). Se poate opta şi pentru randomizare, itemii fiind trimişi aleator. Se oferă feedback la fiecare întrebare, se contorizează răspunsurile (există posibilitatea acordării unui număr maxim de încercări) şi se afişează un punctaj total. De asemenea, la sfârşitul testului se afişează un tabel care conţine toate răspunsurile date de utilizator (marcate cu verde sau roşu), precum şi răspunsul corect.
 Programul Question Writer are facilităţi asemănătoare în ceea ce priveşte tipurile de itemi. Permite ataşarea fişierelor media la întrebări, obţinerea unui raport de feedback. Testul se poate publica pe Internet sau poate fi salvat ca fişier text, csv (foaie de calcul), pdf, scorm şi bineînţeles formatul specific programului.
 QuizMaker este o aplicaţie extrem de simplă, care permite crearea testelor de evaluare lucrând online. Este posibilă utilizarea unui singur tip de item – cel cu alegere multiplă. Utilizatorul nu are de introdus decât întrebarea, variantele de răspuns şi feedbackul pentru fiecare întrebare. Aplicaţia va genera testul, al cărui cod html poate fi copiat dintr-o fereastră alăturată. De asemenea, programul creează un fişier text (de tip ASCII) care conţine textul întrebărilor şi al răspunsurilor, delimitate de simbolul #. În acest mod, putem importa întrebări şi răspunsurile acestora din alte fişiere text create în prealabil.
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv
 Evaluarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate de experţi.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *