EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE ȘI NECESITATE

PROF. CLINCIU SIMONA-VIOLETA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU PROF. AMARFEI NADIA-MARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU, JUD. BUZĂU

Zi de zi, în online, ne străduim cu toții, elevi și profesori deopotrivă, să ducem la bun sfârșit misiunea nobilă de a educa tânăra generație, adică școlarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar și al provocărilor medicale, sociale și profesionale, datorate unui virus mic, foarte „activ”, necruțător și nevăzut.
Munca în online, ne-a arătat tuturor, simpli cetățeni, medici, muncitori, profesori, vânzători, politicieni, patroni că suntem egaliși în fața bolilor, dar și în fața provocărilor sociale generate, amândouă deopotrivă, de contextul mondial generat în urma unei pandemii necruțătoare.
Educația în online, însă, „a pus pe tapet” problema, deosebit de spinoasă, a lipsei condițiilor necesare desfășurării acesteia: dispozitive capabile să conducă ELEVUL în fascinanta lume a cunoașterii.
Odată depășită bariera materială, se ajunge la contextul în care noi, dascălii acestui secol modern, ne punem problema modului în care realizăm, atât un transfer de cunoștințe cât mai eficient și util, dar și modalitatea în care să realizăm o evaluare cât mai obiectivă, aproape de adevăr, în favoarea elevilor noștri.
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să prevaleze este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, experiența noastră dovedind că le place acest lucru. Creativitatea manifestată în astfel de situații este uluitoare. De la păpuși din pănuși de porumb la inimioare din fire textile roșii, galbene și albastre, paleta produselor, ce pot fi realizate de copii, este vastă și oferă acestora posibilitatea să-și manifeste creativitatea, spiritul inovator, să-și exerseze îndemânarea, dar și stimularea spiritului competitiv. Stau dovadă machete de căsuțe, cutii/ambalaje pentru produsele preferate, șifonierul asamblat după model, obiecte decorative pictate sau împletite cu fire textile și multe altele.
Dar nu pierdeți din vedere natura academică a actului didactic în sine, adică teoria este, totuși teorie, iarî nmulte dintre cazuri nu se poate substitui abilităților practice. Rolul nostru, ca dascăli pentru viitori liceeni și studenți, este să îmbinăm, cu tact pedagogic, teoria cu practica, dar și utilul cu plăcutul…grea misiune și o provocare…deopotrivă.
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: platforme, aplicații, formulare online, chestionare interactive accesate în scopul apropierii elevilor de cunoștiințele teoretice prin folosirea memoriei vizuale, auditive, dar și tactile…căci ce poate fi mai folositor decât ceva realizat prin forțe proprii, aplicând cunoștințe acumulate/dobândite de-a lungul unei perioade de studiu.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:

ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi a resurselor.

Evaluarea online poate furniza:

o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea;
o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt în strânsă legătură cu utilizarea comunicării prin computer, ca mediu de transfer, pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.
Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, dezbateri online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, portofolii, examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).
Testele care evaluează procesele de învăţaresunt ca un indicator pentru procesele de predare şi învăţare. Acestea le permit elevilor şi profesorilor să verifice nivelul de reuşită. Lacunele şi nesiguranţa pot fi rezolvate prin sarcini suplimentare.
Posibilităţi de testare: observarea elevilor în timp ce rezolvă o sarcină de lucru, examinare şi analiză atentă a sarcinilor realizate, discuţii individuale despre sarcinile realizate, întrebări despre modul în care a fost rezolvată o problemă, teste scurte.
Evaluarea rezultatelor învăţării (sau evaluarea sumativă) este, pe scurt, o evaluare a rezultatelor elevului. Aceasta rezumă toate cunoştinţele şi competenţele dobândite. Se comportă ca un instrument de feedback pentru părinţi, elevi şi profesori. Evaluarea rezultatelor învăţării este utilizată în şcoli la toate disciplinele. Chiar dacă sunt necesare pentru notarea elevilor şi le oferă profesorilor informaţii selective despre performanţa generală a elevilor, acestea au diverse probleme. Ca mijloc de feedback, se folosesc notele, iar în legătură cu ele s-au emis, de-a lungul timpului, câteva impedimente, nerezolvate, dar prezente încă în actul educational.
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme. Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari, dacă doresc să reuşească la cursurile online.
Astfel, reușita actului educational, în complexitatea lui, depinde de o evaluare cât mai obiectivă, cât mai eficientă, dar și încurajatoare și motivantă pentru elevul care se dedică studiului, stă în online alături de colegi, prieteni, dar și alături de noi, dascălii lui.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *