TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

PROF. COMAN CLAUDIA DANIELA, ŞCOALA GIMNAZIALA GURA OCNITEI LOCALITATEA GURA OCNITEI

 „Caută mereu căi pentru a transforma problemele în oportunități.” -Lao Tse
 
Procesul instructiv-educativ presupune trei etape: învăţare-predare-evaluare.
Predarea este componenta prin care transmitem conținuturi elevului, este o provocare.
 Învățarea este componenta individuală, unilaterală, foarte diversificată, care implică şi o puternică motivare a elevului.
Evaluarea este componenta în care responsabilitatea aparţine profesorului, care trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.
Contextul actual a dus procesul educativ din sala de clasă în sala on-line.
Scoala on-line ar tebui să devină un mijloc de potenţare a elevilor, nu un scop în sine, o luptă de supravieţuire profesională.
Criza iniţială creată de această educaţie virtuală, a scos şcoala din inerţie, a însemnat un pas spre adaptare şi implicit spre evoluţie.
Ieşirea cadrului didactic din zona de confort a clasei tradiţionale a generat o luptă pentru adaptare şi inovare, a stimulat dezvoltarea creativităţii sau găsirea unor soluţii pentru ieşirea din criza sistemului şi, implicit, din propria criză.
Criza generată de pandemie a impus profesorului căutarea de noi căi, mijloace, metode pentru a transforma această problemă într-o oportunitate de învăţare benefică tuturor actorilor implicaţi în procesul instructiv-educativ.
 La o privire de ansamblu, platformele specializate de e-learning sunt în realitate o opțiune mai puțin atractivă pentru cadrele didactice, deoarece nu au majoritatea abilități tehnice sau infrastructura informatică necesară. Un element foarte important, care determină, calitatea situației de învățare este exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru proiectarea și desfășurarea unor activități didactice complexe, relevante, semnificative, integrate în parcursul de învățare de lungă durată.
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul internetului, în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.
 Evaluarea se poate realiza folosind următoarele mijloace/instrumente:
 – Google Classroom: se pot evalua teme, proiecte; Meet video –permite evaluarea orală, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
 – Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
 – Google Forms -permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev.
 – Funcția Quiz permite, oferirea de feedback rapid. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Se pot include explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească imediat ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
 – Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
 – Wordwall – este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.
 Astfel, în contextele online, evaluarea, implicarea şi oferirea de feedback constructiv sunt absolut esențiale, iar aceste instrumente trebuie să asigure o interacțiune profundă între factorii implicaţi.
 Evaluarea prin produsele elevilor este cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva pe care profesorii ar trebui să o folosească pentru a dovedi eficienţa actului educaţional prestat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *