EVALUAREA ONLINE LA MODULELE DIN DOMENIUL PREGĂTIRII PROFESIONALE COMERȚ ȘI ECONOMIC

PROF. COȚA ANCA-ANDREEA

 
 Una din marile provocări ale procesului de învățare în mediul online este evaluarea. Indiferent că vorbim de evaluarea inițială, formativă sau sumativă, numeroasele platforme existente la îndemâna profesorilor asigură posibilitatea aplicării unor instrumente de măsurare a cunoștințelor și competențelor evaluate.
 Pentru modulele din domeniul pregătirii profesionale Comerț și Economic, mediul online și platformele de elearning sunt extrem de ofertante. Module precum Calitatea produselor și serviciilor, Protecția consumatorilor și a mediului, Politici de marketing sau Tehnici de promovare se mulează perfect pe tehnicile și metodele moderne de predare-învățare-evaluare online.
 Astfel, platforma educațională Google Classroom pune la dispoziție posibilitatea de a:

Crea o temă cu chestionar în care se poate fixa termenul limită și o grilă de evaluare:
Realiza întrebări cu răspuns scurt în care elevii pot edita răspunsul sau își pot răspunde reciproc:
Concepe chestionare sau teste, utilizând Google Forms. Acestea pot fi cu răspunsuri multiple sau chiar cu răspuns deschis.

De asemenea, se pot utiliza instrumente Google pentru a crea jocuri și exerciții online utilizabile mai ales pentru evaluarea formativă. LearningApps.org este un instrument online util pentru disciplinele enumerate mai sus. Acesta cuprinde exerciții deja realizate pentru domenii diferite, dar și oferă posibilitatea realizării lor. Astfel, se pot crea jocuri și aplicații precum: Ordonează perechi, Ordonare pe grupe, Cronologie, potrivire de imagini, Jocul Milionarii, Spânzurătoarea, Cursa de cai, Cuvinte încrucișate, Rebus, Puzzle, etc.
 

Evaluarea online are și numeroase avantaje, printre care:

Caracterul obiectiv al notării și automatizarea corectării
Existența numeroaselor forme și modele de elaborare a testelor
Așezarea întrebărilor în ordine aleatoare sau controlată de evaluator
Modalități multiple de combinare a întrebărilor și de structurare a testelor
Posibilitatea stabilirii timpului de lucru (de rezolvare a testului), posibilitatea ca elevul să repete testul pentru ameliorarea nivelului de cunoțtințe sau pentru desvoltarea competențelor
Returnarea unor rapoarte finale pentru utilizatori, a unui feedback formulat de către profesor și analiza pe fiecare item al testului
Realizarea de către profesor a unei grile de notare prin aplicarea unui algoritm de notare pentru fiecare item
Posibilitatea realizării unui catalog pentru o evidență clară a rezultatelor evaluării online și pentru evidențierea progresului/regresului fiecărui elev.

 
BIBLIOGRAFIE:

Leahu G, Timofti A., Bostan M. – Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional, Editura Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru, Bacău, 2018
https://learningapps.org/
https://classroom.google.com/h

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *