REPERE ALE EVALUARII ONLINE

PROF. CRISTIAN AURELIA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FINIȘ

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
În cadrul activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, dacă rezultatul este un succes sau un insucces.
Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate la Internet a școlilor și a cadrelor didactice. Diverse aplicații online, create pentru a ușura activitatea profesională în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile.
Hot Potatoeshttp://hotpot.uvic.ca/.Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea unor exerciţii interactive cu ajutorul Internetului.
Aceste exerciţii pot fi transmise oricărui computer legat la Internet, dacă este echipat cu un program de căutare. Pentru accesare se downladează de pe adresa menționată versiunea 6.3.În Hot Potatoessunt cinci programe de bază:
Programul JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Pentru fiecare spaţiu liber poate fi dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar elevul poate cere o indicaţie şi poate vedea o literă a răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific. Notarea automată este de asemenea inclusă.
 Etape:

Tastați titlul.
Tastați textul în secțiunea principală.
Evidențiați un cuvânt și dațiclick pe Gap. Caseta deschisă vă permite să scrieți indicii. Repetați procedura pentru toate cuvintele dorite.
Salvați activitatea cu opțiunea Save As
Convertiți fișierul în HTML urmând pașii: Fișier Create Web Page Standard Format6.În fereastra deschisă selectăm View the exercices in my browser.

Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări. Întrebările pot fi de patru tipuri diferite, incluzând răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte. Feedback-ul specific poate fi asigurat atât pentru răspunsurile corecte, cât şi pentru răspunurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, opţiunea elevului este analizată şi se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului este corectă şi care este greşită. Elevul poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei “litere libere” din răspuns.
Etape:

Tastați titlul.
Tastați întrebarea în secțiunea Q1.
Tastați răspunsurile și bifați pe cel corect.
Pașii 4, 5, 6 sunt identici cu cei de la JCloze.

Programu lJ Cross crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Se pot folositabele de orice dimensiune. Ca şi în cazul programelor JQuizşi JCloze, un buton de identificare permite elevului să solicite o literă, dacă are nevoie de ajutor.
Etape:

Tastați titlul.
Alegeți opțiunea Grid-Maker din Manage Grid.
Tastați cuvintele care doriți să apară în grilă apoi click pe Make the grid; apare o grilă de cuvinte încrucișate.
Click pe Add Clues.
Activați primul cuvânt cu un click, îl definiți în secțiunea de jos, apăsați OK. Definiți în mod asemănător celelalte cuvinte.
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.

Programul JMix crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie. Se pot specifica oricâte răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele şi punctuaţia din propoziţia de bază, iar un buton indicator îi dă elevului următorul cuvânt corect ori segmentul de propoziţie, dacă e necesar.
Etape:

Tastați titlul.
Scrieți definiția în rubricaMain Sentenceașezând cuvintele unelesub altele.
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.

Programul JMatch crează exerciţii de împerechere sau de ordonare.În partea stângă apare o listă de item ficsși (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi. Programul poate fi folosit pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propziţiile ca să formeze o secvenţă sau un dialog.
Etape:

Tastați titlul.
Completați coloanele (ex. stânga nume de orașe, dreapta numărul de locuitori ).
Se continuă cu pașii 4, 5, 6 de la JCloze.

În plus, există un al şaselea program numit Masher.Acesta este proiectat pentru a crea unităţi complete de materiale printr-o singură operaţie simplă.
Dacă realizaţi secvenţe de exerciţii sau alte pagini care ar trebui să formeze o unitate, s-ar putea să găsiţi folositor acest program. ProProfshttp://www.proprofs.co m/quiz-school/ – este un instrument pentru generare de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. Pentru accesarea programului este suficient să accesați platforma la adresa menționată.
 
BIBLIOGRAFIE :
1.Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, 2014.
2.Platforme educaționale online pentru cadrele didactice https://www.facebook.com/groups/ 1644070182575784

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *