EVALUAREA ONLINE O ADEVĂRATĂ PROVOCARE

PROF. CUREA CRISTINA-LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CRISTOFOREANU” RM-SĂRAT JUDEȚ BUZĂU

Scopul evaluării este de a măsura dacă obiectivele unui program de instruire au fost atinse și dacă metodele de predare- învățare au fost eficiente. Activitatea de evaluare trebuie să fie realizată în acord cu perspectiva de formare a celui educat.
 Evaluarea trebuie să aibă ca scop central aspectul formativ, întărind și sprijinind astfel interesu elevilor pentru studiu.
 În ultimul an datorită situației sanitare create la nivel mondial, tehnologia informatică a pătruns foarte mult în domeniul educației. Astfel, internetul pune la dispoziția utilizatorilor de toate vârstele o bogată ofertă educațională, cursuri, platforme online, care sprijină beneficiarul educației în învățare.
 Astăzi, fiecre familie a fost obligată să se adapteze noilor cerințe ale tehnologiei. Dacă până acum aproape un an nu se punea problema accesării platformelor online pentru învățare decât ca o sarcină suplimentară, acum întregul proces de predare-învățare- evalure se face exclusiv online, ca o soluție de compromis.
 Această alternativă de învățare online a schimbat modul de abordare a lecției tradiționale. Respectând pașii pedagogici de realizare a unei lecții care se desfășoară în online constatăm că metodele utilizate trebuie să fie mult mai interactive și să pună elevul în situații inedite de rezolvare a unor sarcini școlare. Trebuie avut în vedere în ce măsură tehnologia poate îmbunătăți stilul de predare și de evaluare. Ponderea aplicării instrumentelor online trebuie să fie moderată și să se facă în mod adecvat. Câștigul care poate fi evidențiat este că elevul dobândește o mai mare autonomie în învățare.
 Evaluarea online la clasele primare, mai ales la clasele pregătitoare și întâi este cu adevărat cea mai mare provocare.
Pentru acest tip de evaluare am ales să utilizez doar câteva resurse online, pentru ca toți școlarii de vârstă să le poată accesa.
Wordwall este una dintre cele mai intresante aplicații recomandate pentru evaluarea in online pentru învățământul primar. Aplicația oferă posibilitatea de a crea activități interactive pentru elevi sub formă de jocuri de cuvinte, de iidentificare a unor cuvinte lipsă, chestionare tip ”Vrei să fii miliardar?”, jocuri de atenție, etc. Aplicația pune la dispoziție materiale create de alți profesori într-o multitudine de limbi. Apicația poate fi utilizată atât pentru evaluarea sncron, cît și pentru cea asincron. Testele- joc ale aplicației pot fi utilizate la finalul lecției pentru obținerea feed-back-ului. Astfel, toți elevii vor fi implicați interactiv în evaluare.
O altă aplicație este LearningApps cu jutorul cărora putem crea fișe de lucru, activități interactive, teste. Aplicația se poate seta și în limba română. LearningApps ne oferă posibilitatea de a căuta exerciții selectate pe discipline și ani de studiu, de a crea fișe de lucru, de a ne putea crea propriile clase de lucru, păstrând toate exercițiile create de noi.
Evaluarea online nu oferă siguranța că elevul deține toate cunoștințele și deprinderile în concordanță cu standardele de evaluare școlară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *