EVALUAREA IN INVAȚAMANTUL PREUNIVERSITAR LA EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT- ONLINE

PROF. DAJBOG FLORENTINA

 Proiectarea didactică se face în acord cu elementele de conținut ale programei posibil a fi abordate în condițiile procesului de predare-învățare online, astfel încât să fie respectate prevederile planurilor cadru de învățământ pentru fiecare ciclu de învățământ și clasă (colectiv de elevi).
 Planificarea anuală și planificarea calendaristică vor respecta regulile proiectării didactice pentru disciplina Educație fizică și sport și vor asigura continuitatea și sistematizarea instruirii. În demersul de selectare a conținuturilor din programa școlară care pot fi abordate în sistemul de predare online (pentru învățământul primar, gimnazial, liceal) se va porni de la competențele generale și specifice, obligatorii pentru fiecare ciclul de învățământ. Actualele programe de educație fizică permit realizarea unor trasee educaționale flexibile și posibilități de adaptare a proiectării didactice la condițiile concrete de desfășurare a procesului de învățământ.
 În condițiile desfășurării online a lecțiilor de educație fizică, sunt necesare resurse tehnologice (dispozitive de tip laptop, tabletă, telefon) care să asigure comunicarea profesor-elev, precum și resurse informaționale care să faciliteze înțelegerea de către elevi a sarcinilor de lucru specifice Educației fizice și sportului.
 În evaluarea la educație fizică și sport se pot utiliza teste de verificarea cunoștințelor conform manualelor claselor a V-a și a VI-a, filme realizate de elevi în care să prezinte exerciții executate individual după indicațiile cadrului didactic și în condiții de maximă securitate, proiecte, prezentări power-point despre sportul sau sportivul preferat, rezolvarea unor rebusuri, desene, având ca tematică generală sportul.

1. PE CE EXECUTĂM ROSTOGOLIRILE?
2. CU CE ESTE ACOPERITĂ PODEAUA SĂLII DE SPORT?
3. CARE ESTE SPORTUL INVENTAT DE ROMÂNI, STRĂMOȘUL BASEBALL-LUI?
4. CUM SE NUMEȘTE SPORTUL CU MINGEA OVALĂ?
5. SPORT CARE SE JOACĂ CU RACHETE
Răspuns: SPORT
 
 
BIBLIOGRAFIE:
*repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020 și proiectarea activităților didactice la disciplina educație fizică și sport pentru anul școlar 2020-2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *