METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMȂNTUL ONLINE LA NIVEL LICEAL, LIMBA ENGLEZĂ

PROF. DANA-IULIANA CRANTA, LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Evaluarea reprezintă un act didactic complex şi inerent legat de procesul instructiv-educativ, venind în completarea predării şi a învăţării, oferind informaţii esenţiale despre reuşita demersului educativ. Este foarte important pentru orice cadru didactic, indiferent de disciplina predată, să ştie în ce măsură conţinutul predat este înţeles, asimilat şi ulterior valorizat de către elevi.
Principalele forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) şi evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea continuă /formativă se poate face în orice moment al lecţiei, având o funcţie de reglare, de corectare, de readaptare a conţinutului la nivelul şi nevoile elevilor. Evaluarea sumativă/cumulativă se poate realiza la sfârşit de semestru, de an şcolar, ciclu de învăţământ sau chiar la sfârşitul unei unităţi de învăţare/capitol, având o funcţie de confirmare, de recunoaştere a cunoştinţelor dobândite de elevi până la momentul respectiv.
În contextul actual al pandemiei, activitatea didactică se desfăşoară în mediul online, evaluarea fiind o provocare atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Accesul la internet şi la o gamă variată de platforme educaţionale permite însă desfăşurarea cu succes a evaluării şi în mediul online.
 Feedback-ul în timp util este foarte important pentru învățarea elevilor, mai ales acum, în mediul de învățare online.
Ca şi profesor de limba engleză la nivel liceal, am folosit multiple metode de evaluare online. Lucrez cu elevii pe G-Suite, folosind astfel platforma googleclassroom si ore live pe Meet.
Pentru evaluarea orală, metodele şi modalităţile de evaluare sunt multiple. Am folosit cu elevii mei:

brainstorming-ul (cu ajutorul Jam Board-ului, unde elevii au posibilitatea de a-şi scrie ideile, părerile, punctele de vedere, având astfel propriile intervenţii)
discuţii libere pe teme date pe Meet: elevii pot discuta individual, dar şi în grup, pe marginea unei teme date

proiecte, referate, prezentări Power Point sau pe diferite platforme online (https://ro.padlet.com/, https://prezi.com/, https://www.canva.com/login etc.). Aceste proiecte pot fi lucrate şi prezentate individual sau în echipe
jocul de rol; l-am aplicat cu success şi în activitatea online. Elevii au răspuns în perechi sau chiar în echipe mai mari.

Evaluarea scrisă este mai complicată, complexă şi plină de provocări în mediul online, ca urmare a factorilor ce nu pot fi controlaţi: obiectivismul, simţul de răspundere al elevilor, întreaga lor activitate -în general– din spatele monitoarelor.
Ce urmărim să evaluăm în scris?

eseuri (argumentative, narative, descriptive, articole şi rapoarte)
redactarea de scrisori formale/informale
gramatică
vocabular
structurarea corectă a unui text
complexitatea şi lungimea frazelor
originalitatea
coerenţa, acurateţea şi claritatea ideilor scrise
viteza de reacţie/ de răspuns
numărul de încercări în rezolvarea unor quiz-uri sau sarcini de lucru

Cadrul didactic nu trebuie să uite să ţină seama în evaluare şi de factori subiectivi, precum:

atitudinea elevului faţă de actul de învăţare,
efortul susţinut,
dorinţa de a progresa,
progresul realizat etc.

Cum se poate realiza concret evaluarea scrisă?

ESEURILE sunt, poate, partea cea mai grea de realizat în mediul online, fiind greu de corectat, dar exista aplicaţii ce permit editarea diverselor fişiere ( OfficeSuite + PDF Editor, Kingsoft Office, Google Drive insotit de Documents sau Sheets, Documents To Go etc.) şi, în acest mod, elevii primesc feedback pe mail, whatsapp sau platformele educaţionale folosite.
QUIZ-URI: se pot desfăşura pe mai multe platforme ce oferă o gamă variată de răspunsuri:

răspunsuri unice
răspunsuri multiple
răspunsuri cu DA/NU
răspunsuri cu adevărat / fals
răspunsuri ce presupun completarea unor spații libere
răspunsuri ce constau într-un text liber formulat
răspunsuri cu timp limită
răspunsuri de asociere/potrivire etc.

Unele platforme oferă posibilitatea de a formula întrebările pot conține și fișiere atașate (imagini, clipuri, scurte texte audio etc.)
Folosirea evaluării elevilor prin QUIZ are beneficii atâ pentru profesor (îi oferă acestuia posibilitatea de a crea și utiliza testări și verificări online), cât şi pentru elevi (posibilitatea de a susține online aceste forme de verificare a cunoștințelor, sunt rapide, eficiente şi cu feedback imediat).
Astfel de teste tip quiz pot fi folosite şi pentru autoevaluare; elevii au posibilitatea de a accesa şi lucra individual pentru a-şi verifica şi îmbunătăţi cunoştinţele, fără ca rezultatele să fie notate.
Câteva exemple de platforme specifice evaluării tip quiz:

https://kahoot.it
https://quizizz.com
https://app.quizalize.com
https://www.kudika.ro
https://www.classmarker.com/

Pentru o mai bună interacţiune cu elevii şi pentru stimularea interesului acestora, acolo unde folosirea tehnologiei permite, evaluarea se poate desfăşura prin mijloace moderne, atractive, diversificate: testările grilă pe platformele mai sus menţionate oferă elevilor posibilitatea de a-şi vedea în timp real răspunsurile corecte. O metodă obiectivă, eficientă şi atractivă, care reduce totodată anxietatea în rândul elevilor.
Evaluarea şi întrega activitate online au puncte slabe, lipsa de interacţiune directă, faţă în faţă cu elevii şi a limbajului non-verbal şi para-verbal fiind, poate, cea mai mare provocare pentru elevi şi cadrele didactice. Dar reprezită totodată şi o noutate pentru elevi, un instrument nou care captează atenţia unora dintre ei mai mult decât la şcoală. Variind metodele şi strategiile de evaluare, acestea pot deveni eficiente şi în mediul online.
 
BIBLIOGRAFIE:

Nicu, Adriana “Curs de pedagogie”
Harmer, Jeremy, “The Practice of English Language Teaching”, Pearson Longman, 2007
Harmer, Jeremy, “How to Teach English”, 2nd edition, Pearson Longman
Manolescu, M., “Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2006

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *