EVALUAREA – ÎNCOTRO?

PROF. DAVID-IZVERNAR MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC ,,CLISURA DUNARII” MOLDOVA NOUA

 Contextul actual prin care trece învățământul românesc ridică o complexitate de probleme cărora trebuie să le facă față atât profesorul, cât și elevul. Trecerea de la sistemul tradițional de educație la cel desfășurat în spațiul online reprezintă o schimbare radicală, presupunând adaptarea actului didactic la noile condiții de învățare. Din sălile de curs activitățile noastre s-au mutat pe platformele educaționale, pe grupurile de facebook, messenger sau whatsapp.
 Ca orice lucru aflat la început, procesul de predare-învățare-evaluare online are greutățile lui, însă cu mult efort din partea factorilor implicați acestea pot fi atenuate, astfel încât beneficiarii educației – elevii – să nu resimtă într-o măsură mult prea mare consecințele cauzate de înlocuirea învățământului față în față cu cel de la distanță.
 Pentru limba engleză, disciplina pe care o predau la Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, contactul cu tehnologia nu este unul de pionierat. Adeseori, am utilizat în timpul orelor resursele digitale în cadrul cabinetului de limbi moderne de care dispune școala.
 Obstacolul în desfășurarea optimă a lecțiilor a fost însă determinat pe de-o parte de faptul că foarte mulți dintre elevii claselor la care predau nu dispun de echipamentul tehnic adecvat (telefon smart, tabletă, laptop), pe de altă parte conexiunea slabă la Internet a generat disfuncționalități, cauzând întreruperi repetate și, ca urmare, reducerea timpului de lucru dedicat activităților.
 Cum pentru însușirea unei limbi străine comunicarea este majoră, am utilizat pentru orele de engleză platforma google meet, iar pentru postarea temelor de casă, a suportului de curs, a fișelor de lucru platforma classroom. Interacțiunea cu elevii a fost permanentă, atât în activitatea de predare-învățare, dar mai ales în cea de evaluare, ceea ce a necesitat adaptarea demersului didactic la noul mediu de învățare. Astfel, am reconsiderat procesul de evaluare, am regândit formele tradiționale ale acesteia (inițială, continuă, sumativă) din perspectiva activităților online, selectând acele metode și instrumente de evaluare care să dea măsura cea mai exactă a rezultatelor învățării elevilor.
 Evaluarea orală s-a făcut permanent, pe baza întrebărilor și răspunsurilor elevilor, în timp ce evaluarea scrisă s-a bazat atât pe testele de verificare a cunoștințelor, cât și pe metodele alternative de evaluare, precum proiectul, portofoliul etc.
 Un avantaj pentru profesorul de engleză îl reprezintă chestionarele generate de Google Forms, care permit o evaluare rapidă, dând posibilitatea elevilor să afle punctajul imediat, să observe greșelile făcute în urma feedbackului personalizat. Oportunitatea de a elabora teste de tip chestionar cu diferite tipuri de itemi facilitează evaluarea competențelor și a conținuturilor într-o manieră obiectivă și imediată.
 Pentru realizarea portofoliului în format electronic am solicitat elevilor colectarea materialelor realizate de-a lungul orelor desfășurate online: fotografii ale notițelor luate în caietul de clasă, fișele de lucru, fișele cu conținut teoretic, textele redactate de ei etc., ceea ce mi-a permis să am o imagine de ansamblu asupra parcursului fiecărui elev în perioada învățării la distanță.
 Prin metoda proiectului am trasat sarcini concrete de lucru fiecărui elev, am oferit explicațiile care se impuneau, indicând direcția de urmat, stabilind criteriile după care vor fi evaluate proiectele postate la finalizarea lor pe classroom.
 Fără îndoială că procesul instructiv-educativ, cu toate componentele sale, a avut reale beneficii în urma desfășurării lui în spațiul virtual, chiar dacă au existat și destule neajunsuri. Pe viitor, fie că funcționăm în școli conform scenariului verde, fie că urmăm scenariul hibrid sau pe cel roșu, ne va fi de folos să aplicăm ceea ce – de voie, de nevoie – a trebuit să învățăm și să exersăm începând cu luna martie 2020.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *