EVALUAREA FORMATIVĂ SAU CONTINUĂ ÎN MEDIUL ONLINE

PROF. DIMITRIA CAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE MĂNĂRCESCU”, LIPOVU/ DOLJ

 Evaluarea formativă (continuă) este un tip de evaluare care se desfășoară în cadrul procesului de predare- învățare- evaluare, dându-i posibilitatea cadrului didactic de a se raporta la competențele specifice și de a urmări progresul elevilor. Este un tip de evaluare ritmică, pe baza unui feedback continuu, care generează relaţii de cooperare între profesor şi elev, acest tip de evaluare, putând fi utilizat și în cadrul lecțiilor online.
Aspecte definitorii:
 · este o evaluare criterială, bazată pe competențele învățării;
· intervine în timpul fiecărei sarcini reprezentative de învățare;
· informează elevul și profesorul asupra gradului de stăpânire a achizițiilor;
 Secvenţe de evaluare formativă putem insera în orice moment al lecţiei, în funcţie de obiectivele / competențele urmărite. Astfel, dacă dorim să urmărim capacitatea elevilor de a identifica mesajul unui text citit la prima vedere, putem introduce un moment de verificare a cunoştinţelor imediat după lectura textului (de exemplu, după lectura schiței Vizită… de I.L. Caragiale se cere elevilor să identifice în text cuvintele care arată momentul și locul de desfășurare a întâmplării); dacă vrem să urmărim capacitatea elevului de a identifica trăsăturile unei opere lirice/epice/dramatice, inserăm un moment de verificare orală sau scrisă după predarea-învățarea acestor trăsături (de exemplu: Găsiți în textul liric Lacul de Mihai Eminescu cel puțin două trăsături ale operei lirice și argumentați prezența lor). După rezolvarea sarcinilor primite, elevii postează răspunsurile.
 Evaluarea formativă impune o altă atitudine faţă de procesul predării-învățăriievaluării, atât profesorul, cât şi elevul se manifestă activ, profesorul îndrumă elevul, motivându-l pentru învăţare, iar elevul dobândește încredere în sine, în forţele proprii.
 De asemenea este tipul de evaluare care răspunde în cel mai înalt grad funcţiilor pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea elevilor, determinând relații de cooperare între profesor și elevi, cultivând atât capacitatea de evaluare, cât și pe cea de autoevaluare. Evaluarea formativăși în mediul online are un rol foarte important deoarece susține procesul instructiv- educativ, permițând cunoașterea pregătirii elevilor, identificarea neajunsurilor după fiecare secvență de învățare și, în consecință, adoptarea măsurilor necesare ameliorării procesului de învățământ și a randamentului școlar.
 Evaluarea formativă îndeplineşte funcţii specifice activităţii de evaluare în general (funcţia diagnostică, prognostică), dar funcţiile caracteristice acestui tip de evaluare sunt funcţia de feedback, funcţia de corectare a greşelilor, de ameliorare şi reglare a procesului, precum şi funcţia educativă prin care se urmăreşte formarea capacităţii elevilor de a se autoevalua realist.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *