METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII INIŢIALE LA PREŞCOLARI

PROF. DOBINDA LENUTA GPP FAGET, JUD. TIMIS PROF. MARCU ILEANA GPN TEMERESTI, JUD. TIMIS

 În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt:
 – evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniţă;
 – evaluarea continuă pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei;
 – evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, reflectând performanţele obţinute de copii.
 Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de anumite intenţii. Acestea transced datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ.
 Evaluarea am realizat-o la grupa pe care o conduc prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale, probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor două săptămâni ale anului şcolar şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare. Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu.
 Privite din punct de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează:

culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite
controlul asupra activităţii desfăşurate
stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei adecvate grupei sau indivizilor din grupă
descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor aă se elaboreze un program de recuperare cu întreaga grupă, pe grupe mici şau individual.

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt:

îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele pri repetare şi întărirea pozitivă pe care eveluarea o determină, să le integreze în sisteme
să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative
îi susţine interesul pentru cunoaştere, stimulându-i şi dirijându-i învăţarea
contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare
contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia.

 Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor.Metodele şi tehnicile de evaluare sunt următoarele:
 – metoda observaţiei care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului;
 – metoda consemnării grafice a preferinţelor care permite interpretarea datelor obţinute despre fiecare copil, prin evidenţierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes şi cele faţă de care a manifestat interes scăzut;
 – metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care pune în evidenţă anumite manifestări prin valorile lor la start şi prin valorile înregistrate într-o fază ulterioară a angajării într-o activitate oarecare;
 – metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activităţi extracurriculare. Portofoliul poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă şi integratoare, care asigură promovarea interdisciplinarităţii şi trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât şi ca mijloc de valorizare a muncii individuale.
 Această metodă constă în selectarea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va sublinia progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp.”Testele standardalizate” sunt instrumente de evaluare a performanţelor preşcolare pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de conţinut.
 Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor. Metodele şi tehnicile de evaluare promovează dezvoltarea globală a personalităţii, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de realizare, evaluează preşcolarii în acţiune, adică în procesul de învăţare.
 
BIBLIOGRAFIE:
1. Păişi Lăzărescu Mihaela, Liliana Ezechil –Laborator preşcolar, Ed.V&Integral, Buc., 2011.
2. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti, 1990.
3. Cartea educatoarei, Ghid practic- aplicativ, Târgu Mureş, 2000.
4. Voiculescu E., Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, 2001.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *