METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVǍTǍMATUL ONLINE

PROF. DOMOCOŞ ECATERINA LICEUL VOCATIONAL PEDAGOGIC”NICOLAE BOLCAȘ”, BEIUȘ, BIHOR

Evoluţia umanităţii a fost strâns legată de dezvoltarea matematicii. Matematica nu se rezumă doar la studiul numerelor şi al relaţiilor dintre acestea, ci este un domeniu de creaţie, bazat pe gândire logică și inovatoare.Prin specificul său, disciplina Matematică este esențială în formarea și dezvoltarea competențelor necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și constituie un fundament solid pentru argumentare, dezvoltare de raționament logic, spirit și gândire critică, analizare, interpretare și rezolvare de probleme.
Având ȋn vedere contextul de tranziţie actual al ȋnvăţămâtului românesc și nu numai, consider că trebuie acordată o atenţie sporită evaluării.Evaluarea trebuie să fie atractivă.
Evaluarea formativă este evaluare pentru învățare, care îi indică elevului unde se află și îl ghidează către dobândirea competențelor, iar profesorului îi arată cum îl poate sprijini pe elev pentru atingerea obiectivelor de învățare personalizate.
Idei de evaluare

Teste scurte: asigură înțelegerea conceptelor din lecție, elevul primește feedback imediat dacă sunt corectate automat, ideal să fie folosite fără o miză importantă (de exemplu note).

Activităţi de reflecţie scurte: asigură înțelegerea și reținerea conținutului (rezolvări de probleme etc.) și gândirea critic, previn plagiatul de idei și rezolvări, oferă profesorului feedback despre nivelul la care se află elevul
Activităţi de feedback scurte:ȋn cazul unui proiect este indicat realizarea unui feedback la fiecare etapă
Materiale video interactive:se pot crea materiale video interactive cu Edpuzzle sau Nearpod în care:elevii pun pauză, interacționează cu conținutul, răspund la întrebări, elevii au acces la jocuri și simulări cu răspunsuri imediate.

Exemple

Scrie 2-3 minute, 2-3 propoziții despre ce ai învățat din video-ul urmărit;Scrie un aspect pe care nu l-ai înțeles încă din materialul studiat;Scrie 3 lucruri pe care le-ai învățat, 2 întrebări la care nu ai primit răspuns și 1 lucru pe care nu l-ai înțeles;Desenează ce ai înțeles din materialul studiat;Scrie un cuvânt despre subiectul lecției de azi. (la finalul lecției);Crează harta conceptuală a lecției de azi.

Evaluarea sumativă este o formă de evaluare a învățării, care se finalizează de obicei cu o notă. Creată de profesor încă din etapa de planificare, având obiectivele de învățare și competențele în minte, evaluarea sumativă verifică atât ceea ce înțelege și cunoaște elevul, dar mai ales ceea ce știe să facă și cum reușește să aplice ceea ce a învățat .Dacă evaluările formative sunt aplicate eficient, profesorul va cunoaște progresul și nevoile de intervenție ale elevilor săi înainte de a ajunge la evaluarea sumativă.
Idei pentru testul online

Ȋn formularea itemului lungimea textului trebuie adecvată cu vârsta elevilor și păstrat ce este esențial; Ȋn cazul unui examen mai complex, întrebările se grupează în funcție de conținut;Din întrebări și răspunsuri trebuie eliminate ambiguitățile;Se folosesc tipuri diferite de întrebări;Se evită negațiile în întrebări sau afirmații;Se evită utilizarea frecventă a întrebărilor Adevărat-Fals, Da-Nu deoarece elevul are 50% șanse să ghicească răspunsul;Evaluarea se testează din perspectiva elevului înainte de a o trimite.

Metode combinate de evaluare
Alte metode care evidențiază progresul și rezultatele învățării și care combină evaluarea formativă cu cea sumativă pot fi:Portofoliul digital al elevului (foto, video, text);Documentarea foto / video a unui proiect;Realizarea unei colecții de texte / articole / bloguri; Turul galeriei virtuale – Evaluarea colegilor și a muncii în echipă ;Auto-evaluare și autoreflecție într-un jurnal de învățare online.
Ȋn present lucrez cu clasele de elevi atât sincron cât și asincron fofosind platforma Google Classroom.
 
 
BIBLIOGRAFIE:
1.Suport de curs.„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
2 Suport de curs„Intensiv de educație digitală pentru învățători”
3.Ghid de bune practici Resurse Educaționale Deschise(RED)Licențiat sub Creative Commons Attribution 4.0 International License.
4.http://educatiacontinua.edu.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *