METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ON-LINE

PROF. DORNEAN SILVIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLUŞENI

 În această perioadă care provoacă disconfort și aduce angoasă în sufletele noastre, am avut timp să reflectăm la faptul că cerințele în materie de competențe s-au schimbat, că tot mai multe locuri de muncă fac obiectul automatizării, tehnologiile joacă un rol tot mai important în toate domeniile de activitate, iar competențele antreprenoriale, sociale și civice devin din ce în ce mai relevante în vederea asigurării rezilienței și capacității de adaptare la schimbări. Capacități precum soluționarea problemelor, gândirea critică, capacitatea de a coopera, creativitatea, gândirea computațională sau autoreglarea, sunt esențiale pentru cei care au o carieră didactică.
 Îmbunătățirea sprijinului acordat personalului din învățământ pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin și îmbunătățirea educației lor, pentru actualizarea și validarea metodelor și instrumentelor de evaluare și pentru introducerea unor forme noi și inovatoare de predare și învățare sunt mai necesare.
 Cadrul de referință stabilește opt competențe-cheie: competențe de alfabetizare; competențe multilingvistice;competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; competențe digitale; competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; competențe cetățenești; competențe antreprenoriale; competențe de sensibilizare și expresie culturală.
 Astfel, profesorul de limba și literatura română poate utiliza tehnologiile digitale pentru a-și desfășura activitatea online, pentru colaborarea cu elevii și părinții acestora, precum și pentru a-și manifesta creativitatea în vederea realizării obiectivelor. Concis, are capacitatea de a utiliza, accesa, filtra, evalua, crea, programa și împărtăși conținuturi digitale. Nu trebuie să omitem faptul că utilizarea de tehnologii și conținuturi digitale necesită o atitudine reflexivă și critică, dar care manifestă în același timp curiozitate, este deschisă și orientată spre viitor.
 Pentru derularea activităților cu elevii, pentru gestionarea clasei și a activităților de învățare, pentru comunicare și colaborare cu elevii se pot folosi diferite platforme digitale: Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Moodle, Easyclass, Wand etc. Există platforme cu resurse pentru toți profesorii interesați să-și dezvolte competențele digitale și să susțină activități de învățare: Digitaliada, iTeach, LearningPark, Livresq, MyKoolio etc.
 Să nu uităm de manualele digitale care sunt la îndemâna cadrelor didactice și elevilor care dispun de internet. Accesibile profesorilor care au internet sunt și diverse instrumente digitale: Microsoft Powerpoint, Edpuzzle, Bubbl.us, Voki, Google slides, Openboard etc. și instrumente pentru comunicare: Google Meet, Zoom, YouTube etc.
 Soluții există, doar trebuie să dai dovadă de determinare și, de ce nu, de dorinţa de a combina într-o manieră atractivă alternativele prezentate mai sus. Creând un canal YouTube, poți transmite conținut video online.
Exemplu:
Pas1:realizezi materialul didactic în Powerpoint ;
Pas 2: înregistrezi lecția cu OpenBoard (este un software de predare multiplă platformă open source pentru tablă interactivă, conceput în principal pentru utilizare în școli și universități);
Pas3: încarci materialul pe YouTube și obții un link;
Pas 4: transmiți link-ul elevilor.
O resursă educațională utilă pentru profesorii de orice specialitatea este și Wordwall, o platformă pe care se pot alcătui exerciții foarte atractive pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial, oferind profesorului posibilitatea de a vedea rezultatele fiecărui elev. Oferim câteva exemple de exerciții întocmite pentru obiectul limba și literatura română, ciclul gimnazial:

complementul circumstanțial de loc și propoziția CL: wordwall.net/play/888/162/630 și wordwall.net/play/888/303/555;
formele clitice ale pronumelui personal: wordwall.net/play/885/763/385;
pronumele personal de politețe: wordwall.net/play/884/865/475 și wordwall.net/play/858/272/378;
folosirea formulelor reverențioase: wordwall.net/play/885/623/620;
cazurile pronumelui personal: wordwall.net/play/885/275/161;
pronumele reflexiv: wordwall.net/play/929/461/529;
ordinea cronologica a întâmplărilor în basmul „Zâna Munților”: wordwall.net/play/951/711/575;
basmul: wordwall.net/play/952/469/672;
funcțiile sintactice ale pronumelor personale: wordwall.net/play/924/394/243;
formele proprii ale pronumelui reflexiv: wordwall.net/play/929/461/848;

Learningapps este o altă aplicație utilă pentru profesori, dându-le posibilitatea acestora să observe dacă elevii au realizat sarcinile oferite:

vocabular și fonetică pentru clasa a VIII-a (în urma vizionării lecției din cadrul școlii online oferite de TVR2 în colaborare cu MEC): learningapps.org/display?v=p473zsaq220;
cursa adjectivelor: learningapps.org/9318561;
gradele de comparație ale adjectivului: learningapps.org/display?v=pkv6myiqk20;
pronumele reflexiv: learningapps.org/watch?v=p87tzu6h520;

În concluzie, profesorul actual poate și trebuie să devină un profesor digital care să sprijine dezvoltarea competențelor-cheie, acordând o atenție specială în ceea ce privește sporirea conștientizării de către toți elevii și colegii a importanței dobândirii de competențe-cheie și a legăturii acestora cu societatea. În contextul actual, creșterea și îmbunătățirea nivelului de competențe digitale în toate stadiile procesului de educație și formare, la nivelul tuturor segmentelor populației se dovedește a fi nu un moft sau un vis, ci o necesitate.
 
RESURSE:

eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2018:189:TOC
digital.educred.ro/#h.7lakq2ml64vq
digitaledu.ro

 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *